Search

конференція

 • Сучасні досягнення ядерної медицини

  13–14 вересня відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю: «Сучасні досягнення ядерної медицини», що включена до реєстру форумів МОЗ України. Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційного захисту факультету підвищення кваліфікації викладачів була представлена такими працівниками: доцент Павло Король, завідувач кафедри, професор Олег Щербіна, професор кафедри, доцент Сергій Макеєв, к.мед.н. Юлія Северин, доцент кафедри, Тетяна Новікова, аспірант кафедри.ті.

 • 100-річчя кафедрі мікробіології

  17 вересня 2021 року на кафедрі мікробіології Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика в онлайн-форматі відбулася конференція, присвячена 100-річчю кафедри.

 • Гранд-раунд з кардіометаболічних захворювань

  17–18-го вересня в Києві відбувся гранд-раунд, організований Українською діабетологічною асоціацією, присвячений дуже актуальній проблемі – кардіометаболічним захворюванням. Головуючим на гранд-раунді був  завідувач кафедри діабетології Національної університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика член-кореспондент Національної академії медичних наук України Б. Маньковский.

 • ХΙΙΙ Український гастроентерологічний тиждень

  Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції «ХΙΙΙ Український гастроентерологічний тиждень», організаторами якої є Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та ГО «Українська гастроентерологічна асоціація».

 • Віруси поряд: обмін поглядами

  Осінь – пора жнив знань, досліджень, отриманих та проаналізованих протягом першого півріччя року. Це стосується передусім захворюваності на гострі респіраторні інфекції і, зокрема, COVID-19, інформація щодо яких є актуальною для лікарів на різних інформаційних платформах.

 • Харчова та медикаментозна алергія: виявити та попередити

  В останні роки у світі все більш актуальною стає проблема розвитку побічних реакцій в результаті використання в медицині діагностичних і лікарських засобів (ЛЗ). Так, за даними різних авторів, подібні реакції відзначаються у 10–30% населення, в 3% випадків є причиною звернення до лікарів, у 5% – причиною госпіталізації, у 3% – приводом для проведення інтенсивної терапії, у 12 % – призводять до істотного подовження термінів перебування хворих у стаціонарі, а в 1% пацієнтів взагалі можуть бути причиною летального результату.

 • Міжнародне онлайн-стажування

  «Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Економічним Університетом у місті Кракові та Малопольською школою державного управління міста Кракова організовує міжнародне науково-педагогічне онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 • Стажування для викладачів у Кракові

  Завершується формування групи на стажування для викладачів, яке проводиться Економічним університетом у Кракові. Найкращі спікери від Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie поділяться цінною інформацією та яскравими презентаціями.

 • Регіональна школа інфузійної терапії у Маріуполі

  27 липня на базі КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»  відбулася конференція Школи інфузійної терапії «Просто про складне». У роботі конференції взяв участь і виступив з лекціями професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Олександр Галушко.

 • Regional School of infusion therapy in Mariupol

  On July 27, the Conference of the School of Infusion Therapy "Simply about the Complex" was held at MNPO Mariupol regional intensive care hospital Professor of the Department of Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of  Ukraine Oleksandr Halushko took part in the conference and gave lectures.

 • Конференція з ментального здоров'я і COVID-19: запрошує Казахстан

  Національний Медичний університет імені С. Д. Асфендіярова запрошує представників НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Ментальне здоров'я і COVID-19» в рамках Університетських днів КазНМУ імені С. Д. Асфендіярова, приурочених до 30-річчя Незалежності Республіки Казахстан.

 • IV-з'їзд сімейних лікарів і медичних сестер Киргизстану

  1—2 липня 2021 року у місті Бішкек (Киргизстан), у стінах КГМА імені І. К. Ахунбаева відбувся IV з'їзд сімейних лікарів і медичних сестер Киргизстану, в якому взяли участь представники Всесвітньої асоціації сімейних лікарів WONCA, EURACT, ВООЗ та міжнародної спільноти з України, Казахстану, Узбекистану, Таджикістану, Турції.

 • Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті

  Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті» відбулася в місті Одеса в умовах карантину 19—21 березня 2021 року. Метою конференції було здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних наук в Україні та світі із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми охорони здоров'я.

 • Priorities of the Development of Medical Sciences in XXI Century

  The international scientific-practical conference "Priorities of the Development of Medical Sciences in XXI Century" was held in Odessa during the pandemic on 19—21 March, 2021. The purpose of the conference was to conduct a comprehensive scientific review of the current state of medical sciences in Ukraine and the world with the involvement of scientists, graduate doctors and students from all over Ukraine and foreign countries who study the development of medicine and protection of health.

 • Участь кафедри в науковій історико-термінологічній конференції

  Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії прийняла участь у роботі наукової історико-термінологічної конференції Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) «30-річчя Незалежності України і Всеукраїнське лікарське товариство», яка відбулася 30 червня 2021 року у приміщенні Національної наукової медичної бібліотеки України (в.о. генерального директора Тетяна Остапенко). Захід відбувся у форматах онлайн і офлайн.

 • Participation in the scientific historical and terminological conference

  The Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in the scientific historical and terminological conference of the All-Ukrainian Medical Association (AUMA) "30th anniversary of Independence of Ukraine and the All-Ukrainian Medical Association", which took place on June 30, 2021 in the National Scientific Medical Library of Ukraine (General Director Tatiana Ostapenko). The event took place online and offline.

 • Арттерапія: мистецтво стосунків

  15 квітня (онлайн) та 18–20 червня 2021 року офлайн відбулася ХVІІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арттерапії: мистецтво стосунків у танці життя», організована Всеукраїнською Арттерапевтичною асоціацією.

 • Допомога новонародженим груп високого ризику

  1 липня 2021 року у форматі он- та оффлайн відбулася науково-практична конференція «Сучасні підходи до медичної допомоги новонародженим груп високого ризику», у якій взяла участь доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П. Л. Шупика І. Горячева.

 • Обговорили перебіг COVID-19 у вагітних та дітей

  24 червня 2021 року відбулася конференція «COVID-19 у вагітних та дітей: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування. Медико-соціальні проблеми». Науковими організаторами конференції були НУОЗ України імені П. Л. Шупика та НДСЛ «Охматдит». 

 • Школа з практичної педіатрії

  23 червня 2021 року відбулася чергова конференція фахової школи «Практична педіатрія від А до Я» Метою заходу було удосконалення знань у веденні найпоширеніших захворювань дитячого віку.