Наукові напрямки діяльності

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ НДР НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2020 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2019 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2018 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2017 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2016 РОЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ 

РО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2020 РОЦІ