Search

 
 

Зміни, що стосуються навколишнього середовища, способу життя людини, надшвидкого розвитку технологій, не можуть не позначатися на здоров’ї. На стан здоров’я впливає не тільки поява досі невідомих патогенів, а й докорінна зміна способу життя, зумовлена швидкими темпами урбанізації, технологізацією побуту і значною мобільністю населення.

Вплив навколишнього середовища, спосіб життя, надшвидкий розвиток інформаційних технологій та значна мобільність негативно позначаються на здоров’ї людини. При цьому, на сьогодні в Україні відсутня єдина керована державна стратегія та спільні ініціативи медиків і педагогів у роз’ясненні ролі особистих зусиль кожного у збереженні власного здоров’я. Особливо це стосується дітей. Пропонуємо вашій увазі матеріал, присвячений основним тенденціям у профілактиці дитячих хвороб.

Питання вакцинації чи, точніше, проблема недостатнього охоплення населення вакцинацією є нині особливо нагальною. Випадки захворювання на поліомієліт і кашлюк, що мали місце останнім часом, дістали широке висвітлення у ЗМІ. 

Ми продовжуємо публікацію інтерв’ю з провідними викладачами, науковцями та лікарями Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, з огляду на те, що популяризація науки є одним із важливих стратегічних пріоритетів Академії.

До конфліктів зазвичай ставляться як до негативного явища. Але якщо дивитися ширше, то вони несуть важливу функцію і можуть стати цінністю, адже це ті маркери, які виявляють слабкі місця, нерівномірне навантаження чи не оптимальний розподіл функцій, вони можуть бути маркерами непродуктивної комунікації, доведення інформації до колективу і отримання зворотного зв'язку. І якщо розуміти це й мати сміливість говорити про те, що вас не влаштовує, обговорювати, знаходити конструктивні шляхи вирішення, то, як правило, виграють від цього всі.

У започаткованій серії інтерв’ю ми хотіли обговорити з працівниками Академії актуальні для суспільства, медичної спільноти та них самих питання. На тему для першої розмови нас наштовхнув захід, який відбувся в межах Міжнародного медичного форуму (25–27 квітня 2017 р.). Майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти», що організувала і провела кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права привернув увагу до проблеми конфліктів у нашому житті, зокрема й у професійній діяльності. Через що виникають конфліктні ситуації в колективі, як їх попередити та долати, якщо вони виникли?