Search

 
 

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з 2016 року триває підготовка здобувачів ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України  від 23 березня 2016 р. № 261.

30 червня 2020 року відбулось урочисте вручення другого в академії диплома доктора філософії Лесі Дяченко, яка навчалась в аспірантурі на кафедрі управління охороною здоров’я за очною (вечірньою) формою навчання та виконала освітньо-наукову програму за наукового керівництва докторів медичних наук професорів Василя Михальчука, завідувача кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, та Василя Корнацького, заступника директора з науково-клінічної роботи ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України».

Офіційний захист дисертації Лесі Дяченко на тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної допомоги населенню в умовах стресу» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Соціальна медицина») відбувся 19 грудня 2019 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.613.002, утвореній у НМАПО імені П. Л. Шупика.

Ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко на засіданні Координаційної ради з якості діяльності привітав Лесю Дяченко, наукових керівників професорів Василя Михальчука та Василя Корнацького з важливою подією - успішним завершенням підготовки аспіранта та вручив диплом доктора філософії. Побажав усім подальшої плідної праці, наснаги та здоров’я.