Search

 
 

19 травня 2021 року відбулось планове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

Основні питання порядку денного присвячувались розгляду рішень вчених рад педіатричного факультету та факультету підвищення кваліфікації викладачів за результатами звітів завідувачів кафедр: дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії професора Анатолія Косаковського, дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації доцента Володимира Мартинюка, патологічної та топографічної анатомії професора Олени Дядик, ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки професора Олега Щербіни про виконання умов контрактів. Вчена рада затвердила рішення вчених рад факультетів із зазначених питань.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посади: першого проректора - чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка; проректорів: з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами - професора Олесю Гульчій; з науково-педагогічної та лікувальної роботи - професора Раїсу Моісеєнко; на посади завідувачів кафедр: дитячих і підліткових захворювань - професора Галину Бекетову; функціональної діагностики - професора Олега Жарінова; педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права - професора Володимира Краснова; анестезіології та інтенсивної терапії - професора Олега Лоскутова; стоматології дитячого віку - професора Ірину Трубку; сімейної медицини - професора Людмилу Хіміон; на посади професорів кафедр: акушерства, гінекології та перинатології - професора Аллу Вітюк; управління охороною здоров’я та публічного адміністрування - професора Ніну Діденко; хірургії та судинної хірургії - професора Валентина Ходоса.

Рішеннями вченої ради присвоєно вчене звання професора по кафедрі: комбустіології та пластичної хірургії - д. мед. н. старш. наук. співр. Олександру Жернову; медицини катастроф та військово-медичної підготовки - д. мед. н. доценту Наталії Іскрі; громадського здоров’я - д. мед. н. доценту Айдину Гурбану Огли Салманову; ендокринології - д. мед. н. доценту Миколі Халанготу; доцента по кафедрі: акушерства, гінекології та перинатології - д. мед. н. Наталії Гончарук; медицини невідкладних станів - к. мед. н. Ігорю Вербицькому; кардіології - к. мед. н. Наталії Кожухарьовій та к. мед. н. Ларисі Конопляник; анестезіології та інтенсивної терапії - к. мед. н. Інні Кучинській; нейрохірургії - к. мед. н. Андрію Обливачу; ортопедії та травматології - к. мед. н. Тарасу Петрику.

Вчена рада розглянула результати моніторингу дисертацій здобувачів наукових ступенів і ступеня доктора філософії, затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, локальні нормативні акти університету та змісти наукових періодичних видань; рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбудеться 16 червня 2021 року.