Search

Сучасні виклики перед вітчизняною системою охорони здоров’я в умовах реформування вимагають докорінних змін в підходах до ефективності лікувального процесу в лікарняних закладах.

Тренди та напрямки розвитку абдомінальної хірургії, що сконцентровані на використанні лапароскопічного малоінвазивного хірургічного доступу, відкривають нові можливості щодо підвищення показників хірургічної активності, якості життя оперованих пацієнтів в ранньому та віддаленому післяопераційному термінах, прискорення їх реабілітації та відновлення з поверненням в звичний ритм життя.

Саме на цих принципах побудований навчальний план та програма нового циклу тематичного удосконалення кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика (зав. каф. – професор С. Саволюк) – програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії, що передбачає ознайомлення курсантів з ідеологією цієї програми, методологією та послідовністю факторів, що впроваджуються перед, під час та після виконання хірургічного втручання, та доцільність їх застосування в рутинну хірургічну діяльність профільних стаціонарів з метою досягнення оптимальних результатів періопераційної курації хірургічних пацієнтів з ургентною та плановою абдомінальною патологією.

На запрошення та звернення обласного та міського осередків асоціації хірургів України в місті Херсон та Херсонській області кафедра 10 березня 2020 року розпочала проведення виїзного циклу тематичного удосконалення «Програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії» на базі КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради з залученням на навчання 19 лікарів-хірургів міста Херсон та Херсонської області (куратори циклу – професор С. Саволюк та д.мед.н. В. Ходос), під час проведення якого заплановано проведення програмних лекцій, практичних та семінарських занять, показових операцій та майстер-класів.