Search

 
 

29 вересня на кафедрі медичної інформатики успішно завершилось навчання на першій в осінній сесії нормативній навчальній дисципліні «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 1 року.

Підсумовуючи результати навчання, завідувач кафедри професор Озар Мінцер відмітив, що карантинні обмеження спонукали науково-педагогічних працівників кафедри до пошуку нових інтерактивних можливостей. Отже, кафедра вдало та своєчасно розпочала впровадження технології метапередавання знань.

Поява даної технології пов’язана з виникненням у суб’єктів навчання  фрагментарного уявлення про навчальну дисципліну, про нібито відсутність зв’язків із науковою спеціальністю, що власне спотворює ставлення до надбання навиків і вмінь. Також виникають певні проблеми наступності знань, отриманих при вивченні інших навчальних дисциплін тощо. Одним із виходів щодо подолання таких проблем є застосування технології метапередавання знань, яка пропонує декілька шляхів.

Безумовно, кращим варіантом є створення трансдисциплінарного курсу. Проте найдоступніший – інтеграція, при якій наступна тема «випливає» з попередньої (це традиційна система викладання матеріалу), але й найголовніше – ключові позиції предметної області неодноразово повторюються в новому викладенні, з новою якістю – декомпозицією рівнів інтеграції навчального матеріалу (внутрішньо-предметний і міжпредметний синтез фактів та понять декількох модулів).

Враховуючи необхідність створення безпечних умов організації освітнього процесу, навчання відбувалось у змішаному форматі з переважанням дистанційної форми навчання, для реалізації якої кафедрою медичної інформатики застосовано сервіс GotoMeeting і додаток AnyDesk. Саме із застосуванням останнього – сучасного програмного забезпечення під час проведення семінарських і практичних занять здійснювався онлайн зв'язок між аспірантами та викладачем, який безпосередньо знаходився в комп’ютерному класі кафедри, де комп’ютери з’єднано в локальну мережу. Отже, викладач мав змогу направляти та корегувати дії здобувачів, оскільки на екранах моніторів навчального класу відображався процес виконання завдань.

Усі учасники освітнього процесу зазначили, що набули нового цікавого досвіду в непростій роботі – передавання та набуття знань.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу