Search

 
 

Відповідно до навчальних планів освітньо-наукових програм галузей знань 09 Біологія та 22 Охорона здоров’я з 04 по 29 вересня 2020 року на кафедрі медичної інформатики відбувається навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2019 року очної (денної) форми навчання нормативній навчальній дисципліни «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика». Навчання тривалістю 5 кредитів (150 годин) завершується заліком.

Нормативна навчальна дисципліна спрямована на надання здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії необхідних навиків роботи з елементів математичних основ інформатики та кібернетики, збору та аналізу даних, оформлення результатів наукових досліджень, застосування інформаційних технологій у повсякденній практиці.

Ураховуючи рекомендації МОН України щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу та на виконання наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 26.08.2020 № 3033 навчання відбувається в змішаному форматі з переважанням дистанційної форми навчання, для реалізації якої кафедрою застосовується сервіс GotoMeeting і додаток AnyDesk.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу