Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика оголошує додатковий набір здобувачів вищої освіти третього рівня навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями:

Аспірантура та докторантура

В докторантуру за спеціальністю 222 Медицина (14.01.14 Ендокринологія). 

В заочну аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.07 Онкологія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.14 Ендокринологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика – сімейна медицина, 14.02.03 Соціальна медицина); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія); 091 Біологія (14.03.11. Медична та біологічна інформатика і кібернетика); 281 Публічне управління та адміністрування (28 Публічне управління та адміністрування) 

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я голови Приймальної комісії (ректора); особовий листок по обліку кадрів; 2 фотокартки 3х4; автобіографія; копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копія нострифікованого диплому); для спеціальностей медичного спрямування: копія документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури; характеристика з місця роботи, завірена підписом керівника установи та печаткою; копія трудової книжки для працюючих (засвідчена печаткою за місцем роботи); медична довідка про стан здоров’я за формою № 086; список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності; копія ідентифікаційного номеру, копія паспорта (стор. 2,3,11).

Паспорт, дипломи про вищу освіту, сертифікат/свідоцтво вступники пред’являють особисто.

Особи, що вступають до докторантури подають ксерокопії друкованих наукових робіт, копії диплома кандидата медичних наук і розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Приймальна комісія (адміністративний корпус, 2 -й поверх, к. 54).

Прийом документів: 20_вересня  _30_ жовтня 2021 р. 10-00 – 13.00; 14.00 – 16.00

    Оцініть матеріал

    Актуальність матеріалу: 80.2% - 5 Голосів
    Корисність матеріалу: 79.75% - 4 Голосів
    Доступність матеріалу: 81% - 3 Голосів

    Загальна оцінка матеріалу