Search

 
 

ТУ «Актуальні питання фтизіатрії»

 Реєстрація закінчена
Категорія:
Тематичне удосконалення
Дата
2021-05-17 00:00

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання фтизіатрії» (на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 31 травня 2021 р.

Тривалість навчання: 2 тижні (78 годин)

Мета навчання: удосконалення теоретичних знань і практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань діагностики, лікування і ведення випадку хіміорезистентного туберкульозу (ХРТБ) і ко-інфекції ТБ/ВІЛ, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Контингент слухачів:  лікарі загальної практики - сімейної медицини, лікарі- терапевти, лікарі-фтизіатри, лікарі-інфекціоністи, лікарі-рентгенологи, лікарі- торакальні хірурги, лікарі-пульмонологи, лікарі будь-яких інших спеціальностей, в практичній діяльності яких є необхідність проводити диференціальну діагностику з туберкульозом позалегеневих локалізацій.

Програма містить чотири основні курси:

  • Актуальність, діагностика ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз (легеневого та позалегеневого)
  • Лікування, ведення випадків ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз (легеневого та позалегеневого)
  • Актуальність, діагностика хіміорезистентного туберкульозу
  • Лікування, ведення випадків хіміорезистентного туберкульозу

Кожний курс включає кілька тем, розділених на елементи.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю: залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.

 
 

Всі дати

  • 2021-05-17 00:00