Яка мета навчання в  інтернатурі?
Якою є форма навчання в інтернатурі?
Як розуміти термін «база стажування»?
Які основні нормативно правові документи регламентують процес навчання в інтернатурі?
Спеціальності і терміни навчання лікарів (провізорів)-інтернів  в НУОЗ України імені П. Л. Шупика?
Коли необхідно подати документи на навчання в інтернатурі на платних умовах?
Коли необхідно подати документи в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на навчання в інтернатурі за державним замовленням (бюджет)?
Коли розпочинається навчання на кафедрах (очна частина інтернатури) для випускників ВНЗ 2016 року?
Де проводиться оформлення на навчання?
Який перелік документів для вступу на навчання в інтернатуру в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на умовах платних освітніх послуг (контракт)?
Який перелік документів для навчання в інтернатурі в НУОЗ України імені П. Л. Шупика для лікарів (провізорів)-інтернів за державним замовленням (бюджет)?
Коли необхідно здійснити оплату за навчання?
Чи забезпечує академія проживання в гуртожитку?
Де проводиться оформлення проживання в гуртожитку?
Чи можна самостійно обирати гуртожиток для проживання?
Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?
Лист МОЗ № 08.1-30/15765 від 12.06.2017 р. «Щодо зарахування випускників вищих навчальних заходів, які навчались за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році»

Яка мета навчання в  інтернатурі?

Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та  форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Якою є форма навчання в інтернатурі?

Інтернатура з 1992 року проводиться в очно-заочній формі:

- заочна частина – стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я (Бази стажування);

- очна частина – навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих навчальних  закладів освіти III-IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти. 

Як розуміти термін «база стажування»?

Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної  спеціалізації  випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки  науково-дослідних інститутів, діагностичні центри,  бюро  судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі  структурні  підрозділи, підготовка в яких передбачена  навчальним  планом та програмою інтернатури  з відповідної спеціальності.

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на бюджетній основі, визначає обласне управління охорони здоров’я, в яке лікар-інтерн був направлений за розподілом.

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі, визначає сам лікар-інтерн при умові одержання згоди на стажування від головного лікаря обраної лікарем-інтерном бази стажування.

Під час укладання угоди на контрактних умовах навчання в заочній частині інтернатури з базою стажування лікар (провізор)-інтерн має переконатися, що база має паспорт бази стажування для інтернів (у відділі кадрів). Якщо паспорт бази стажування для інтернів відсутній лікар (провізор)-інтерн не має права навчатися у даному ЛПЗ.

Які основні нормативно правові документи регламентують процес навчання в інтернатурі?

Основні  накази та постанови КМУ,

які регламентують процес навчання в інтернатурі

№ п/п

№ наказу

Дата створення

Назва

Постанови Кабінету Міністрів України

1

№ 96

від 27.02.1992

Про удосконалення післядипломної освіти лікарів

Накази МОЗ України

2

№ 291

від 19.09.1996

Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів зі змінами згідно з Наказом МОЗ від 07.02.2001 № 47

3

№ 81

від 23.02.2005

Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

4

№ 124

від 24.03.2005

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 23.02.2005 № 81

5

№ 621

від 21.11.2005

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 № 81

6

№ 93

від 26.02.2007

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 23.02.2005 № 81

7

№ 793

від 10.12.2007

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 23.02.2005 № 81

8

№ 1088

від 10.12.2010

Про удосконалення післядипломної освіти лікарів

 

Спеціальності і терміни навчання лікарів (провізорів)-інтернів в НУОЗ України імені П. Л. Шупика?

Спеціальності та терміни навчання в інтернатурі

№ п/п

Спеціальності інтернатури Тривалість навчання (роки)

Тривалість навчання та стажування (місяців)

1 рік

2 рік

3 рік

Каф.

База

Каф.

База

Каф.

База

Випускники лікувального факультету

1

Акушерство та гінекологія

3

6

5

4

7

2

9

2

Анестезіологія та інтенсивна терапія

2

6

5

6

5

-

-

3

Внутрішні хвороби

2

6

5

5

6

-

-

4

Дерматовенерологія

1,5

6

5

2

4

-

-

5

Загальна практика – сімейна медицина

2

6

5

4

7

-

-

6

Інфекційні хвороби

1,5

6

5

4

2

-

-

7

Клінічна онкологія

1,5

6

5

3

3

-

-

8

Лабораторна діагностика

1

6

5

-

-

-

-

9

Медицина невідкладних станів

1,5

6

5

3

3

-

-

10

Медична психологія

1

6

5

-

-

-

-

11

Неврологія

1,5

6

5

4

2

-

-

12

Нейрохірургія

3

6

5

4

7

2

9

13

Ортопедія та травматологія

2

6

5

5

6

-

-

14

Отоларингологія

2

6

5

6

5

-

-

15

Офтальмологія

2

6

5

5

6

-

-

16

Патологічна анатомія

1

6

5

-

-

-

-

17

Психіатрія

1,5

6

5

3

3

-

-

18

Пульмонологія та фтизіатрія

1,5

7

4

3

3

-

-

19

Радіологія

1,5

6

5

3

3

-

-

20

Спортивна медицина

1,5

5

6

2

4

-

-

21

Судово-медична експертиза

1,5

6

5

3

3

-

-

22

Урологія

2

6

5

4

7

-

-

23

Хірургія

3

6

5

4

7

2

9

Випускники педіатричного факультету

24

Дитяча анестезіологія

2

5

6

5

6

-

-

25

Дитяча отоларингологія 

1,5

6

5

2

4

-

-

26

Дитяча хірургія

3

6

5

4

7

2

9

27

Неонатологія

2

6

5

5

6

-

-

28

Педіатрія

2

6

5

5

6

-

-

Випускники стоматологічного факультету

29

Стоматологія

2

5

6

3

8

-

-

Випускники фармацевтичного факультету

30

Загальна фармація

1

4

7

-

-

-

-

31

Клінічна фармація

1

6

5

-

-

-

-

Випускники медико-профілактичного факультету

32

Мікробіологія та вірусологія

1

4

7

-

-

-

-

Де проводиться оформлення на навчання?

Оформлення на навчання в інтернатуру в НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбувається в секторі інтернатури навчального відділу (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, І поверх, к. 38)

Який перелік документів для вступу на навчання в інтернатуру в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на умовах платних освітніх послуг (контракт)?

Для зарахування до інтернатури на контрактних умовах лікар(провізор)- інтерн надає такі документи:

1. Копія диплому.

2. Копія додатку до диплому.

3. Довідка про контрактну форму навчання.

4. Копія сертифікату КРОК –2  (провізорам-інтернам, які навчалися заочно у ВНЗ  надавати цей документ не потрібно)

5. Копія ідентифікаційного коду.

6. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).

7. Договір з базою стажування при умові вступу в академію тільки  на очну частину навчання.

8. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.

9. ФОТО 3х4   2 шт.

10. Заява

}

}

Заповнюються

11. Договір про надання освітніх послуг

у секторі інтернатури

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали перелічених документів.

Який перелік документів для навчання в інтернатурі в НУОЗ України імені П. Л. Шупика для лікарів (провізорів)-інтернів за державним замовленням (бюджет)?

Обов’язковою умовою для вступу в інтернатуру повинно бути :

  1. Направлення з обласного УОЗ на роботу (або лист МОЗ України про перерозподіл):
  2. Копія диплому.
  3. Копія додатку до диплому.
  4. Копія сертифікату КРОК –2.
  5. Копія ідентифікаційного коду.
  6. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
  7. Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру.
  8. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
  9. ФОТО 3х4   2 шт.
  10. Лист-погодження з МОЗ України на НУОЗ України імені П. Л. Шупика (тільки для лікарів-інтернів, які отримали розподіл для проходження інтернатури в інститути, які безпосередньо підпорядковані МОЗ).

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали перелічених документів.

Коли необхідно здійснити оплату за навчання?

Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання.

Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції на початок навчання в інтернатурі в сектор інтернатури к. 37.

Оплата протягом терміну навчання не змінюється.

Чи забезпечує академія проживання в гуртожитку?

Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика за державним замовленням надається гуртожиток тільки на період навчання в очній частині інтернатури. 

Лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Академією про отримання освітніх послуг в очній частині інтернатури можуть проживати у гуртожитку під час навчання у очній частині, а лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Академією про отримання освітніх послуг в очній і заочній частинах інтернатури, можуть проживати в гуртожитку протягом усього періоду навчання.

Де проводиться оформлення проживання в гуртожитку?

Сектор інтернатури видає ордер на поселення в гуртожиток к.38, а потім лікар (провізор)-інтерн має укласти договір у секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус, І поверх, к. 3) про надання ліжко-місця на період навчання. Оплата за проживання згідно тарифів Академії і здійснюється до 25 числа поточного місяця проживання.

Чи можна самостійно обирати гуртожиток для проживання?

Гуртожитки закріплені за профільними кафедрами, місце проживання залежить від кафедри,де навчається лікар (провізор)-інтерн. 

Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?

1. Довідку про флюорографічне обстеження;

2. Квиток лікаря(провізора)-інтерна (який видає сектор інтернатури);

3. Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;

4. Ордер на поселення.