Search

Вступ на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

Прийом для здобуття вищої освіти в НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснюється відповідно до ліцензій на надання освітніх послуг (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальностями: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 226 Фармація, промислова фармація; 228 Педіатрія; 091 Біологія та всіма формами навчання (очна (денна, вечірня), заочна). 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 затверджено Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508). 

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика в 2021 році 

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань буде розміщено на офіційному веб-сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика впродовж трьох днів після доведення до НУОЗ України імені П. Л. Шупика державного замовлення від МОЗ України. 

Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі форми навчання відбуватиметься у приміщенні НУОЗ України імені П. Л. Шупика за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, за графіком, що буде оприлюднено на офіційному веб-сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика в строки, зазначені в оголошенні. 

Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

 • заяву на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
 • особовий листок із обліку кадрів;
 • 2 фотокартки 3х4;
 • автобіографію;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплому);
 • для спеціальностей медичного спрямування: копію документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;
 • характеристику з місця роботи, завірену підписом керівника установи та печаткою;
 • копію трудової книжки для працюючих (засвідчену печаткою за місцем роботи);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
 • копію паспорта.

Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють особисто.  

Вступники до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика складають такі вступні випробування:

 • іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Програми вступних випробувань (Переглянути) 

Вступні іспити в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться предметними комісіями Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика.  

Телефон для довідок з питань вступу для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук: (044) 205 48 01; 205 48 07; 205 49 80
e-mail: science.nmapo@gmail.com