Search

 
 

Акушерства і гінекології № 1
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ГОЛЯНОВСЬКИЙ Олег Володимирович
тел.: (044) 489-49-35, 489-35-64
е-mail: obstet.gynec.1@gmail.com

Акушерства, гінекології та медицини плода
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України
ЖУК Світлана Іванівна
тел.: (044) 460-54-50, 460-54-45
е-mail: fetalmedic@ukr.net

Акушерства, гінекології та перинатології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ПЕДАЧЕНКО Наталія Юріївна
тел.: (044) 286-52-09
е-mail: clinicnv@gmail.com 

Акушерства, гінекології та репродуктології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України,
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України,
КАМІНСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович
тел.: (044) 411-92-33, 411-97-19, 411-71-48
е-mail: kagir@ukr.net

Анестезіології та інтенсивної терапії
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ЛОСКУТОВ Олег Анатолійович
тел.: (044) 518-41-57
е-mail: kaf26@kmapo.edu.ua,
bus3@ukr.net

Вірусології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ДЗЮБЛИК Ірина Володимирівна
тел.: (044) 456-28-89, 205-49-88
e-mail: Idzyublyk@ukr.net

Гастроентерології, дієтології і ендоскопії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
ХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна
тел.: (044) 432-04-73
e-mail: gastro_endo@ukr.net

Гематології і трансфузіології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ВИДИБОРЕЦЬ Станіслав Володимирович
тел.: (050) 537-64-85
e-mail: vydyborets@i.ua

Громадського здоров'я
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ХОМЕНКО Ірина Михайлівна
тел.: (044) 205-49-98; 205-49-91
e-mail: k_ph@nmapo.edu.ua

Дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ЛІТУС Олександр Іванович
тел.: (044) 413-53-52, 249-46-56
e-mail: derma-nmapo@ukr.net

Дитячих і підліткових захворювань
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України
БЕКЕТОВА Галина Володимирівна
тел.: (044) 468-40-51
e-mail: kafedra4270@gmail.com

Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ВОЛОХА Алла Петрівна
тел.: (050) 448-14-79
e-mail: volokha@gmail.com 

Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
Завідувач, доктор медичних наук, професор
БІЛЯЄВ Андрій Вікторович
тел.: (044) 201-32-21
e-mail: anesth_child_nmapo@ukr.net

Дитячої кардіології та кардіохірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
РУДЕНКО Надія Миколаївна
тел.: +380930317163
e-mail: cardio.nmapo@gmail.com

Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації
Завідувач, кандидат медичних наук
НАЗАР Оксана Василівна
тел.: (044) 412-71-95
e-mail: kaf.childneuro@ukr.net

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук'янович
тел.: (044) 236-94-48, 412-03-92
е-mail: alkoss@ukr.net 

Дитячої хірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ГОРБАТЮК Ольга Михайлівна
тел.: (050) 382-06-41 
е-mail: ol.gorbatyuk@gmail.com 

Діабетології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович
тел.: (044) 272-62-52, 272-09-31
e-mail: tifrankova@ukr.net

Ендокринології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України, член-кореспондент
НАН Українилауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, заслужений діяч
науки і техніки України
ТРОНЬКО Микола Дмитрович
тел.: (044) 431-03-26, 431-02-47, 431-03-77, 431-02-83,
e-mail: nikhalangot@gmail.com

Загальної та невідкладної хірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
КРИЖЕВСЬКИЙ Вадим Віталійович
тел.: (044) 408-03-72
е-mail: surgery.nmapo@gmail.com

Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
МІШИЄВ Вячеслав Данилович
тел.: (044) 468-13-35
е-mail: psycho.nmapo@gmail.com

Іноземних мов
Завідувач, кандидат педагогічних наук, доцент
ЛІЧМАН Лада Юріївна
тел.: (044) 205-49-36
e-mail: foreignlanguages@ukr.net 

Інфекційних хвороб
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ДУДА Олександр Костянтинович
тел.: (044) 362-99-51, 362-99-53, 362-99-52
е-mail: infection.ifm@nmapo.edu.ua

Інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
заслужений раціоналізатор УРСР
МІНЦЕР Озар Петрович
тел.: (044) 205-49-55
e-mail: k-minf05@nmapo.edu.ua 

Кардіології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ДОЛЖЕНКО Марина Миколаївна
тел.: (044) 275-66-33, 275-67-69
e-mail: kafedracardiologi@ukr.net

Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України
ТОДУРОВ Борис Михайлович
тел.: (050) 501-70-28, (044) 291-61-01
е-mail: kafedra.cardio@gmail.com

Клінічної лабораторної діагностики
Завідувач, доктор медичних наук, професор
КЛИМЕНКО Сергій Вікторович
тел.: (044) 409-20-75, 481-53-71
e-mail: klymenko_sergiy@yahoo.co.uk 

Комбустіології та пластичної хірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, 
КОЗИНЕЦЬ Георгій Павлович 
тел.: (044) 292-70-68
е-mail: juri444@ukr.net.,
mstartseva@gmail.com, nmapo_immun@ukr.net

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів
Завідувач, доктор фармацевтичних наук, професор
УБОГОВ Сергій Геннадійович
тел.: (044) 205-49-69;
e-mail: standpharm@nmapo.edu.ua, 
kaf-kontryak@ukr.net 

Медицини катастроф та військово-медичної підготовки
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
лауреат Державної премії України в галузі освіти, заслужений лікар України,
РОЩІН Георгій Георгійович
тел.: (044) 518-76-26
e-mail:roshchin@meta.ua;
catastrophes.ifm@nmapo.edu.ua

Медицини невідкладних станів
Завідувач, доктор медичних наук, доцент
ВОЛОСОВЕЦЬ Антон Олександрович
тел.: (066) 479-58-28
e-mail: nmapo.emergency@gmail.com

Медицини праці, психофізіології та медичної екології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович
тел.: (044) 289-75-39;
e-mail: occup@nmapo.edu.ua

Медичної та лабораторної генетики
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
ГОРОВЕНКО Наталія Григорівна
тел.: (044) 205-48-13, 205-48-12
e-mail: medgen2010@ukr.net

Мікробіології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
КИРИК Дмитро Леонідович
тел.: (044) 205-49-74
e-mail: kyryk@ukr.net 

Неврології №1
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ГОЛОВЧЕНКО Юрій Іванович
тел.: (044) 440-10-44
e-mail: neurology1@ukr.net

Неврології №2
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ТКАЧЕНКО Олена Василівна
тел.: (044) 528-33-48, 528-37-21
e-mail: neurology-education@ukr.net

Неврології і рефлексотерапії
Т.в.о. завідувача, доктор медичних наук, професор
ТРУФАНОВ Євген Олександрович
тел.: (044) 483-17-56, 384-38-14
e-mail: nmyrashko@ukr.net

Нейрохірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
заслужений діяч науки і техніки України
ПОЛІЩУК Микола Єфремович
тел.: (044) 483-94-07
e-mail: neurosurgeon@ukr.net

Неонатології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАМН України
ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна
тел.: (044) 236-09-61
е-mail: dr_shunko@ukr.net

Нефрології та нирковозамісної терапії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ІВАНОВ Дмитро Дмитрович
тел.: (044) 521-21-53
e-mail: ivanovdd@ukr.net

Онкології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ГОРДІЙЧУК Прокіп Іванович
тел.: (044) 427-29-34
е-mail: kafedraoncologii@gmail.com

Організації і економіки фармації
Завідувач, кандидат фармацевтичних наук, доцент
ГУЛЬПА Вадим Серафимович
тел.: (044) 205-49-89; 205-49-57
e-mail: nmapo_oef@ukr.net

Ортодонтії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ДРОГОМИРЕЦЬКА Мирослава Стефанівна
тел.: (044) 353-02-12
e-mail: orthoraf@gmail.com

Ортопедичної стоматології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
БІДА Віталій Іванович
тел.: (044) 484-01-63, 482-08-50, 482-08-51
e-mail: ort_stom@ukr.net

Ортопедії і травматології № 1
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ГЕРЦЕН Генріх Іванович
тел.: (044) 432-25-79
е-mail: goanat@yandex.ua

Ортопедії і травматології № 2
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
АНКІН Микола Львович
тел.: (044) 483-16-55, 502-31-36, 502-31-37
е-mail: orthotravma2nmapo@ukr.net

Оториноларингології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ШКОРБОТУН Володимир Олексійович
тел.: (044) 483-11-02, 489-35-69
е-mail: lor.nmapo@ukr.net;
shent@ukr.net

Офтальмології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений лікар України
РИКОВ Сергій Олександрович
тел.: (044)408-05-36, 067 232 15 89
е-mail: epkophthalmology@gmail.com

Паліативної та хоспісної медицини
Завідувач, доктор медичних наук, доцент
ЦАРЕНКО Анатолій Володимирович 
тел.: (044) 525-53-19
e-mail: palliative.ifm@nmapo.edu.ua

Патологічної та топографічної анатомії
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ДЯДИК Олена Олександрівна
тел.: (044) 483-86-63
e-mail: patholog-nmapo@ukr.net

Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права
Завідувач, доктор медичних наук, професор
КРАСНОВ Володимир Володимирович
тел.: (044) 205-49-86
е-mail: k-ppmfp3@nmapo.edu.ua;
ppmfp.nmapo@gmail.com

Педіатрії № 1
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ОХОТНІКОВА Олена Миколаївна
тел.: (044) 236-21-97, 236-77-11
е-mail: kafedra.ped1@gmail.com 

Педіатрії № 2
Завідувач, доктор медичних наук, професор
МАРУШКО Тетяна Вікторівна
тел.: (044) 201-32-15
e-mail: pediatrics2.ifm@nmapo.edu.ua

Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології
Завідувач, доктор фармацевтичних наук, професор
ЗАГОРІЙ Володимир Антонович
тел.: (044) 467-14-13
e-mail: promklinfarmkaf@ukr.net

Психіатрії, психотерапії та медичної психології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ПИЛЯГІНА Галина Яківна
тел.: (044) 468-36-11, 468-38-45
e-mail: gpil.doctor@gmail.com

Радіології
Завідувач, доктор медичних наук, професор
БАБКІНА Тетяна Михайлівна
тел.: (044) 489-12-03
e-mail: kpdnmapo@gmail.com

Сімейної медицини
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ХІМІОН Людмила Вікторівна
тел.: (044) 483-17-21, 483-04-35
e-mail: ludmilahimion@hotmail.com

Сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги
Завідувач, доктор медичних наук, доцент
ПРОЦЮК Ольга Вікторівна
тел.: (044) 288-10-33, 288-10-34
e-mail: smapd2012@gmail.com 

Стоматології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович
тел.: (044) 482-08-41, 482-32-80
e-mail: institut_stomat@ukr.net

Стоматології дитячого віку
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ТРУБКА Ірина Олександрівна
тел.: (044) 482-36-74

Судової медицини
Завідувач, доктор медичних наук, професор
МІШАЛОВ Володимир Дем’янович
тел.: (044) 440-47-71
e-mail: k-sme@nmapo.edu.ua

Терапевтичної стоматології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
БІЛОКЛИЦЬКА Галина Федорівна
тел.: (044) 235-63-94, 246-70-66
e-mail: kmapo14@ua.fm

Терапії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ШВЕЦЬ Наталія Іванівна
тел.: (044) 272-28-75
тел./ факс (044) 278-62-08
e-mail: bentsa_t@i.ua,
kafedra_terapia@ukr.net

Терапії і геріатрії
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ДОРОФЄЄВ Андрій Едуардович
тел.: (044) 431-05-19, 430-33-51
e-mail: dorofeyevand@gmail.com  

Терапії та ревматології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович
тел.: (044) 277-66-22, 408-62-24
e-mail: nmapo.therapy.rheumatology@gmail.com

Торакальної хірургії та пульмонології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ГЕТЬМАН Вадим Григорович
тел.: (044) 528-82-88, 528-82-18
е-mail: kaftorhir@ukr.net 

Управління охороною здоров’я та публічного адміністрування
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений працівник охорони здоров'я України
МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович
тел.: (044) 205-49-90
e-mail: shepit@ukr.net, uoznmapo@ukr.net

Урології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович
тел.: (044) 482-09-30, 408-07-57, 540-81-80
e-mail: nmapeurology@gmail.com

Фармацевтичної технології і біофармації
Завідувач, доктор фармацевтичних наук, професор
ДАВТЯН Лена Левонівна
тел.: (044) 205-49-56
e-mail:ldavtian@ukr.net

Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений лікар України
ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович
тел. (044) 259-20-03;
е-mail: avladimirov05@gmail.com,
medrehab@bigmir.net

Філософії
Завідувач, доктор філософських наук, професор
ПУСТОВІТ Світлана Віталіївна
тел.: (044) 205-49-87
e-mail: k-gum2@nmapo.edu.ua

Фтизіатрії і пульмонології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України
ФЕЩЕНКО Юрій Іванович
тел. (044) 249-61-53
e-mail: nataligricova@gmail.com

Функціональної діагностики
Завідувач, доктор медичних наук, професор
ЖАРІНОВ Олег Йосипович
тел.: (044) 291-61-01, 291-61-30
е-mail: oleg_zharinov@hotmail.com

Хірургії серця та магістральних судин
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України член-кореспондент НАН України,
заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України,
Лауреат Державної премії України в галузі освіти,
Лауреат премії імені М.М. Амосова Президії НАН України
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович
тел.: (044) 275-44-00, 275-55-66
e-mail: sercecafedra@gmail.com

Хірургії та проктології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
ФЕЛЕШТИНСЬКИЙ Ярослав Петрович
тел.: (044) 424-98-27,483-16-38
e-mail: surgeryproctology@ukr.net

Хірургії та судинної хірургії
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
САВОЛЮК Сергій Іванович
тел.: 067-989-42-83; 063-806-13-38
е-mail:  savoluk@meta.ua 

Хірургії та трансплантології
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України
УСЕНКО Олександр Юрійович
тел.: (044) 408-19-90
e-mail: transplantology.nmapo@gmail.com

Щелепно-лицевої хірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ТИМОФЄЄВ Олексій Олександрович
тел.: (044) 528-35-17
e-mail: tymofeev@gmail.com

Ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки
Завідувач, доктор медичних наук, професор
КОРОЛЬ Павло Олександрович
тел.: (067) 721-71-60
e-mail: p.korol@online.ua