Search

(Спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби, 14.01.38 - загальна практика – сімейна медицина)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  
Здобувач РУДЬ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
  Здобувач КУХАРЧУК ХРИСТИНА МИКОЛАЇВНА

Загальна інформація

Відповідно до наказу МОН України від 04.03.2020 № 387   в Національній медичній академії післядипломної освіти імені   П. Л. Шупика утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» на термін до 31 грудня 2020 року, який продовжено відповідно до наказу МОН України від 22.07.2020 № 946 до 15 травня 2021 року.

Головою спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 призначено професора Шекеру Олега Григоровича.

Заступником голови – професора Харченко Наталію Вячеславівну.

Ученим секретарем – доцента Чуприну Геннадія Миколайовича.

З питань подання дисертаційних робіт та отримання інформації звертатися до ученого секретаря за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, дирекція Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, тел.:(067) 405-78-25, E-mail: gen7chupryna@gmail.comПаспорт спеціальності

14.01.02 - внутрішні хвороби

I. Формула спеціальності

Галузь науки, яка вивчає поширення, етіологію, патогенез, прогноз, а також розробляє й аналізує ефективність методів діагностики, профілактики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем людини, що належать до двох і більше спеціальностей клінічної медицини терапевтичного напрямку. Отримання нових наукових даних, удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування внутрішніх хвороб сприятиме збереженню здоров'я, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідизації та смертності населення.

II. Напрямки досліджень

2.1. Вивчення поширення, етіології та патогенезу поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

2.2. Вивчення особливостей клініки та перебігу поєднаних захворювань внутрішніх органів залежно від різних екзо-, ендогенних і професійних чинників.

2.3. Обґрунтування та розроблення нових методів профілактики, діагностики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

2.4. Опрацювання рекомендацій щодо оптимізації критеріїв проведення медико-соціальної експертизи при поєднаних захворюваннях внутрішніх органів і систем.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: Медичні науки.

14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина

І. Формула спеціальності

Галузь медичної науки і практики, яка займається науковим забезпеченням збереженням здоров’я пацієнта, сім’ї, громади та надання медичної допомоги при первинному контакті пацієнта з системою охорони здоров’я при всіх видах нездоров’я незалежно від віку, статі, інших особливостей пацієнта щляхом дослідження медичних потреб населення, сімей різних типів, громад; захволрюванності та поширеності, діагностичної та прогностичної цінності синдромів та симптомів, захворювань на різних стадіях їх проявів, розробки методик прийняття клінічних рішень, ефективних та економічно доцільних методів корекції факторів ризику, профілактики, ранньої діагностики, лікування найбільш поширених захворювань; вивченням місця і ролі сімейного лікаря в системі охорони здоров’я.

Об’єктом дослідження спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» є система первинної медико-санітарної допомоги ( ПМСД) та її компоненти (пацієнти, сім’ї, громади, медична практика в системі ПМСД).

ІІ. Напрямки досліджень

2.1. Епідеміологічні дослідження найбільш розповсюджених захворювань та синдромів; найбільш поширених проблем зі здоров’ям в практиці сімейного лікаря; природного перебігу та типових приводів для звертань в загальній практиці; динаміки захворюваності та смертності залежно від основних факторів: віку, статі, місця поселення (місто/село), соціальної групи, характеристики сім’ї.

2.2. Дослідження та моніторинг факторів ризику захворювань, розробка прогностичних критеріїв.

2.3. Обгрунтування медичного та психосоціального забезпечення в загальній практиці; особливості прийняття клінічних рішень; сфера компетенції лікаря загальної практики;

розробка профілактичних, скринінгових, діагностичних, лікувальних, реабілітаційних програм, ефективних в умовах первинної ланки; організація мультидисциплінарної команди лікаря загальної практики/сімейного лікаря; взаємозв’язки та співпраця сімейного лікаря з іншими спеціалістами охорони здоров’я на вищих ланках надання допомоги; особливості надання невідкладної допомоги на рівні ПМСД; розробка програм само- та взаємодопомоги.

2.4. Розробка та впровадження нових діагностичних методів для виявлення захворювань на ранніх стадіях розвитку.

2.5. Дослідження та розробка методів координації медичної опіки та підтримки пацієнтів з будь-якими проблемами здоров’я. Вивчення аспектів довготривалих відносин між лікарем і пацієнтами з хронічними захворюваннями, обґрунтування стратегії ведення хворих при хронічних патологіях.

2.6. Обґрунтування стратегій забезпечення якості первинної медичної допомоги; розробка стандартів діагностики та лікування; розробка індикаторів якості, системи оцінки та моніторингу якості первинної медичної допомоги.

2.7. Дослідження пацієнтів в загальній практиці: системи зв’язків між практикою і індивідом/сім’єю/громадою/системою охорони здоров’я; потреб у первинній медичній допомозі, очікувань від лікарів загальної практики та поведінки пацієнтів; сприйняття пацієнтом захворювання та стратегія його подолання; відносин «лікар-пацієнт» та «лікар – член сім’ї», готовності пацієнтів виконувати призначення лікаря та розробка методик досягнення комплаєнсу; способу життя та розвитку захворювання в сім’ї, у одинаків та вдівців; поведінкові проблеми та проблеми обслуговування окремих груп пацієнтів ( іноземців, біженців, безробітних, душевнохворих), обґрунтування моделей пацієнт-орієнтованої медичної допомоги; методик ефективного спілкування лікар-пацієнт біопсихосоціального (холістичного) підходу.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: Медичні науки.


Склад

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06  за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина»

Керівний склад ради

Голова ради: Шекера Олег Григорович, д.мед.н., професор, директор інституту, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

 

Заступник голови: Харченко Наталія Вячеславівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

 

Учений секретар: Чуприна Геннадій Миколайович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

 

Члени ради

Анохіна Галина Анатоліївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України спеціальність 14.01.02;

 

Бабінець Лілія Степанівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Гарник Тетяна Петрівна, д.мед.н. професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет», спеціальність 14.01.02;

 

Дуда Олександр Костянтинович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Зайков Сергій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України спеціальність 14.01.02;

 

Заремба Євгенія Хомівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 14.01.02;

 

Зозуля Іван Савович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Іванов Дмитро Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

 

Іскра Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Казимирко Віталій Казимировч, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

 

Корж Олексій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Марушко Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Матюха Лариса Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Мороз Галина Зотівна, д.мед.н. професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, спеціальність 14.01.02;

 

Свиридова Наталія Костянтинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Ткаченко Вікторія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 

Хіміон Людмила Вікторівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

 

Чопей Іван Васильович, д.мед.н., професор, директор Інституту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

 

Швець Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

 

Шуба Неоніла Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

 

Чухрієнко Неонілла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», спеціальність 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»Зміни до складу спеціалізованої вченої ради Додаток 5

Зміни до складу спеціалізованих вчених рад Додаток 5

Зміни до складу спеціалізованих вчених рад Додаток 6

Додаток до наказу МОН України від15.04.2021 № 420 про часткові зміни до складу спецради Д 26.613.06


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт


Здобувач РУДЬ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Автореферат: АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ОЖИРІННЯМ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Дисертація: АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ОЖИРІННЯМ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2


Здобувач КУХАРЧУК ХРИСТИНА МИКОЛАЇВНА

Автореферат: ДИСЕРТАЦІЯ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ
Дисертація: ДИСЕРТАЦІЯ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2