Search

Декан

 

 

 

 

  

БАБІНЦЕВА Лариса Юріївна -доктор біологічних наук, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Заступник декана

 

Учений секретар вченої ради факультету

СЕРГІЄНКО Людмила Іванівна - кандидат медичних наук

Мета заснування факультету

Факультет підвищення кваліфікації викладачів (ФПКВ) був створений у 1993 році.

Основна мета заснування факультету - забезпечення вдосконалення знань і безперервного підвищення кваліфікації викладачів системи медичної та фармацевтичної освіти шляхом удосконалення їх професійної та педагогічної майстерності.

 

Сьогодні ФПКВ - потужний підрозділ НУОЗ України
імені П. Л. Шупика, що складається з

10 кафедр: клінічної лабораторної діагностики, медичної інформатики, гематології і трансфузіології, патологічної та топографічної анатомії, радіології, променевої діагностики, судової медицини, філософії, іноземних мов, педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Сім кафедр є опорними з післядипломної освіти лікарів і провізорів.

Щорічно на кафедрах факультету навчається біля 2400 слухачів на 19 клінічних базах за 14 спеціальностями. На п’яти кафедрах проводиться навчання лікарів-інтернів.

Для виконання своєї основної мети ФПКВ щорічно забезпечує підвищення кваліфікації майже 400 викладачів і наукових співробітників.

В педагогічному процесі викладачі ФПКВ використовують новітні інформаційні та педагогічні технології, зокрема елементи дистанційної освіти, індивідуальне та т’юторне навчання, самонавчання тощо.

Співробітники кафедр ФПКВ є головними редакторами таких журналів як:

“Український журнал гематології та трансфузіології”, “Нове в гематології та трансфузіології”, “Радіологічний вісник”, “Променева діагностика”, “Променева терапія”, “Рентгенологія – практика”, “Медична інформатика та інженерія”, “Судова медицина”.

Склади комісій вченої

ради факультету

З навчально-методичної роботи:

1. Волик Н. К. - кафедра променевої діагностики –голова комісії   

2. Петрошака О. Ю. - кафедра судової медицини

3. Щербіна О. В. – кафедра радіології

4. Погоріла Л. І. – кафедра клінічної лабораторної діагностики

З лікувальної роботи:

1. Кучер О. В. - кафедра гематології та трансфузіології – голова комісії

2. Іркін І. В. - кафедра патологічної анатомії

3. Гладка Л. Ю. - кафедра променевої діагностики

З наукової роботи:

1. Завадецька О. П.- кафедра клінічної лабораторної діагностики – голова комісії

2.Мережинська О. Ю. – кафедра філософії

3. Мороз Г. І. - кафедра гематології та трансфузіології

По роботі з лікарями-інтернами:

1. Гуріна О. О. – кафедра судової медицини – голова комісії

2. Федорова Т. Т. – кафедра клінічної лабораторної діагностики

3. Фірсова М. М. - кафедра радіології

4. Жадан В. Т. – лікар-інтерн кафедри променевої діагностики, голова студентського самоврядування

По роботі з іноземними громадянами:

1. Козаренко Т. М. – кафедра променевої діагностики - голова комісії

2. Зарицька В. І. -  кафедра патологічної анатомії

3. Сиркіна Н. Ю. – кафедра іноземних мов 

 

Розклад роботи деканату:

понеділок - четвер, 15.00-17.00

 

Адреса, телефон, електронна адреса:

вул. Дорогожицька, 9, к. 55, 2-й поверх адміністративного корпусу, тел.: (044) 205-49-96,

e-mail: dekan6@nmapo.edu.ua

 

Склад факультету/інституту

Найменування структурного підрозділу

 

П.І.П. завідувача,

адреса, телефон і електронна адреса підрозділу

Кафедра гематології і трансфузіології

Видиборець Станіслав Володимирович,

доктор медичних наук, професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (044) 4831661,

e-mail:  vydyborets57@gmail.com

 

Кафедра іноземних мов

Лічман Лада Юріївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 2054936,

e-mail inozemnimovy@ukr.net

 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Луньова Ганна Геннадіївна,

доктор медичних наук, професор

вул. Відпочинку, 11, тел.: (044) 4092075,

e-mail: elpazav@gmail.com

 

Кафедра медичної інформатики

Мінцер Озар Петрович,

доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 4567209,

e-mail: k-minf05@nmapo.edu.ua

Кафедра патологічної та топографічної анатомії

Дядик Олена Олександрівна

доктор медичних наук, професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (044) 4838663,

e-mail:patholog-nmapo@ukr.net

 

Кафедра променевої діагностики

Бабкіна Тетяна Михайлівна,

доктор медичних наук, професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (044) 4891203,

e-mail: kpdnmapo@gmail.com

 

Кафедра радіології

Щербіна Олег Володимирович

доктор медичних наук, професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (044) 4830605,

e-mail:  shcherbina2708@gmail.com

 

Кафедра судової медицини

Мішалов Володимир Дем’янович,

доктор медичних наук, професор

вул. Оранжерейна, 9, тел.: (044) 4409798,

e-mail: k-sme@nmapo.edu.ua

 

Кафедра філософії

Пустовіт Світлана Віталіївна

завідувач, доктор філософських наук, професор
вул. Дорогожицька, 9
тел.: (044) 205-49-87

e-mail: k-gum2@nmapo.edu.ua

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

Краснов Володимир Володимирович

 завідувач, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор
вул. Дорогожицька, 9
тел.: (044) 205-49-86

e-mail:  k-ppmfp3@nmapo.edu.ua
ppmfp.nmapo@gmail.com

 

Повідомлення

З 1 червня 2011 року функціонує всеукраїнський із міжнародною участю віртуальний Інтернет-семінар "Інноваційні процеси в медицині і медичній інформатиці".

Керівник семінару: професор О. П. Мінцер, учений секретар семінару: кандидат медичних наук С. І. Мохначов.

Семінар призначений, в першу чергу, для лікарів, провізорів, викладачів ВНЗ України. Участь у семінарі безкоштовна.

Активна участь у семінарі надає учасникам безперервного професійного розвитку згідно наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р., п. 9 - 2 бали.

 Семінари проводяться двічі на місяць по других і четвертих четвергах із 14-00.

Технічні та організаційні вимоги щодо участі у віртуальному семінарі:

1. Для участі в семінарі необхідно мати робоче місце обладнане комп'ютером (операційна система не нижче Windows XP із Service Pack 3), що підключений до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 1 Мб/с.

2. Для участі в семінарі необхідно зареєструватися на порталі http://www.inmeds.com.ua/ або по телефону (044) 205-49-55. Відповідальний - інженер О. О. Петленко.