Search

Медведь Володимир Ісакович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор; Заслужений лікар України (2009 р.), терапевт вищої категорії; завідуючий відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

Автор 401 друкованої праці, у тому числі 27 книг (монографії, енциклопедія, довідники, підручники, навчальні посібники). Має 12 патентів на винаходи. Підготував 2 доктора та 11 кандидатів наук.