ГОЛЯНОВСЬКИЙ Олег Володимирович – завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2011 р.), доктор медичних наук, професор.

golyanovskyy@bigmir.net

В 1980 р. закінчив Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).

У 1987-1989 рр. навчався у клінічній ординатурі в НДІ ПАГ за фахом «Акушерство та гінекологія». Після чого у 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Антенатальна охорона плода у робітниць, що контактують зі змащувально – охолоджувальними речовинами».

Пройшов шлях від лікаря - інтерна до завідуючого відділенням патології вагітних акушерського стаціонару Київської міської клінічної лікарні  № 23, три роки працював на посаді лікаря акушера-гінеколога інфекційного акушерського відділення ДКЛ №13 м. Києва.

У 1995-1998 рр. - асистент кафедри акушерства та гінекології №1 Національного Медичного Університету.

У 1998-2004 рр. доцент кафедри акушерства та гінекології Медичного Інституту Української Асоціації Народної Медицини.

З 2001 р консультант з медичних питань Міжнародного проекту «POLICY II».

У 2006-2011 рр. Голяновський О. В. працює директором Київського Центру репродуктивного здоров’я київської міської клінічної лікарні № 1 та паралельно обіймає посаду доцента кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, з 2004 р. є координатором співпраці з проектом «Здоров’я матері та дитини» в місті Києві.

У 2011 р. захищає докторську дисертацію на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування масивних акушерських кровотеч».

Професор Голяновський О. В. - лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії (з 1995 р.). Один з провідних фахівців з питань надання комплексної допомоги у разі розвитку кровотеч в акушерсько-гінекологічній практиці та ініціатор впровадження органо - зберігаючого підходу до лікування масивних кровотеч.

Автор та співавтор понад 200 друкованих робіт у періодичних наукових виданнях, 8 деклараційних патентів України, 7 методичних рекомендацій та 9 навчальних посібників, співавтор монографії «Масивні акушерські кровотечі», навчальних посібників «Вагітність і туберкульоз легень», «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога», «Ведення пологів та розродження. Книга І», методичних рекомендацій «Ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з туберкульозом легень», методичних вказівок для викладачів та студентів, інформаційних листів та 13 деклараційних патентів на корисну модель.

Є членом комісії МОЗ України по розгляду випадків материнської смертності, приймає активну участь у розробці та впровадженні в практику нормативних документів та національних клінічних протоколів МОЗ України за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Під керівництвом завідуючого кафедрою та за його участю на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних технологій» (№ державної реєстрації 0112U002357).