Search

ХИМЕНКО Мар`яна Василівна – доцент кафедри акушерства та гінекології №1 (з 1995 р.), кандидат медичних наук.

khimenkomv@nmapo.edu.ua

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

Працювала лікарем акушером-гінекологом, а в подальшому завідуючою відділенням Васильківської центральної районної лікарні Київської області.

Закінчила заочну аспірантуру на кафедрі акушерства та гінекології №1 КІУЛ (нині НУОЗ України імені П. Л. Шупика).

У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обоснование тактики трансфузионной терапии при умеренной кровопотери в последовом и раннем послеродовом периодах”.

З 1983 р. асистент, а з 1995 р. – доцент кафедри акушерства та гінекології №1.

Автор більше 90 друкованих робіт у різних розділах акушерства та гінекології.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом акушерство та гінекологія.