МОРОЗОВА Ольга Віталіївна– доцент кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2007 р.), кандидат медичних наук.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1991) (зараз Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).

Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1991-1993) та в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського державного інституту удосконалення лікарів (1993-1996). 

По закінченню аспірантури – асистент (1996-2007), доцент (з 2007) кафедри акушерства, гінекології та перинатології ( на теперішній час кафедри акушерства та гінекології №1).

У 1996 році після закінчення очної аспірантури на кафедрі акушерства та гінекології №1 КДІУЛ захистила кандидатську дисертацію. 

 Приймала участь у підготовці навчальних планів та програм циклів інтернатури з акушерства та гінекології, тематичного удосконалення за різними напрямками за спеціальністями: “Акушерство та гінекологія”, “Дитяча гінекологія”; передатестаційних циклів, циклів стажування за спеціальністями: “Акушерство та гінекологія”, “Дитяча гінекологія” та їх проведенні.

У складі робочої групи в рамках проекту USAID «Разом до здоров’я» приймала участь в розробці робочих планів та програм по викладанню питань репродуктивного здоров’я.

Є співавтором навчальних посібників «Клінічні аспекти сучасної перинатології»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І».

Організаційна і громадська робота: член ради Українського державного інституту репродуктології, проблемної комісії УДІР, завуч кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2003 р.)

 На кафедрі акушерства та гінекології №1 поряд з викладацькою і методичною роботою здійснює комплектування та документаційне забезпечення учбових циклів та діловодства на кафедрі. Складає щорічні звіти про навчально-методичну роботу кафедри, плани комплектування циклів.

Наукова робота здійснюється в межах участі у виконанні планових бюджетних НДР. Результати наукових досліджень викладені в близько 30 наукових працях, доповідались на наукових конференціях.

Відзнаки: нагрудний знак - пам’ятна медаль «10 років МВС України».