Search

Згржебловська Леся Володимирівна – професор кафедри, доктор медичних наук, доцент

1990–1996 рр. – лікувальний факультет Запорізького державного медичного університету.

1996–1998 рр. –інтернатура з анестезіології та інтенсивної терапії на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного інституту удосконалення лікарів на базі Запорізької областної клінічної лікарні.

2000-2003 рр.- очна аспірантура за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

2009 р. – стажування  у відділенні інтенсивної терапії хірургічного профілю UCLH та King College Hospital м. Лондон, Великобританія.

2011 р. – стажування в  відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю Національного госпіталю нейрохірургії та неврології м. Лондон, Великобританія.

2011 р. – стажування в відділенні  анестезіології та інтенсивної терапії Hospital Nord, м. Марсель, Франція.

2012 р. – стажування в  відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю Національного госпіталю нейрохірургії та неврології м. Лондон, Великобританія.

1998-2000 р- лікар-анестезіолог  відділення анестезіології та інтенсивної терапії Запорізької обласної клінічної  лікарні.

2003 рр.- науковий співробітник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2003- по нинішній час – старший ординатор відділення інтенсивної терапії загального профілю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Стаж роботи за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» – 20 р.

З 2010 р. – вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

2003 рр.- науковий співробітник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2007- 2011 рр. - асистент кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

2011- 2013 рр. доцент кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 2013- по нинішній час професор  кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З 1996 р. – член Асоціації анестезіологів України.

2004 р.- захистила кандидатську дисертацію за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

2011 р.- захистила докторську дисертацію за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

2013 р. - рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

З 2014 р.- член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Входила до організаційного комітету та приймала участь в вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конгресах, конференціях та семінарах. Опубліковано 97 наукових робіт за тематикою:  інфузійна та трансфузійна терапія у хворих та постраждалих, що знаходяться у критичному стані, методи енергозабезпечення, алгоритми адреноміметичної корекції, інтенсивна терапія при розвитку синдрому поліорганної недостатності,  інтенсивна терапія у постраждалих з поєднаною  травмою,  анестезія у постраждалих з поєднаною травмою, інтенсивна терапія у постраждалих з черепно-мозковою травмою, організація системи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим з вогнепальними пораненнями. Є співавтором першого національного підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Являюсь науковим керівником кандидатської дисертації, яка зараз виконується на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.