Search

Дружина Олександр Миколайович – професор, доктор медичних наук

Закінчив Національний медичний университет імені О.О. Богомольця у 1999 році за фахом «Лікувальна справа».

З 02.06.2010 р. по теперішній час – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Дружина Олександр Миколайович – кваліфікований педагог, постійно повністю виконує план педагогічного навантаження. Читає лекції і проводить семінарські заняття з лікарями-слухачами циклів тематичного удосконалення, спеціалізації, стажування, інтернатури та передатестаційних циклів зі спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Приймає участь у розробці навчальних планів та програм передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та інтернатури з анестезіології та інтенсивної терапії, є співавтором 5 навчальних планів та уніфікованих програм, що затверджені МОЗ України: інтернатури, спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія», а також циклів тематичного удосконалення, що затверджений Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

Автор 63 друкованих праць, із них 58 наукового та 5 навчально-методичного характеру. В фахових виданнях опубліковано 35 наукових  статей. 18 праць опубліковано за кордоном (Великобританія, Росія, Білорусія). Він є співавтором 3 монографій, підручника з анестезіології та інтенсивної терапії, автор та співавтор 3 патентів на винахід.

Займє посаду лікаря-анестезіолога, завідуючого відділенням екстракорпоральних методів лікування ДУ «Інститут серця МОЗ України», проводжу консультативно-лікувальну роботу з пацієнтами з кардіальною патологією.

Щорічно проводжує анестезіологічне забезпечення близько 200 операцій зі штучним кровообігом, та близько 300 процедур еферентної терапії.

В даний час впроваджую в повсякденну практику сучасні методи штучного кровообігу на основі використовування методики пульсуючого кровотоку.

Є членом Асоціації серцево-судинних хірургів України, дійсним членом Асоціації фахівців з аритмології та електрофізіології серця та дійсним членом Міжнародної організації екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ELSO).

Виконую консультативну роботу у відділенні інтенсивної терапії ДУ «Інститут серця МОЗ України» та в лікувальних закладах України та за кордоном.