Search

Строкань Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат медичних наук

Працює в лікарні з 2006 року лікарем анестезіологом.

З серпня 2009 року працює на посаді заступника головного лікаря з медичних питань.

Займає посаду позаштатного головного спеціаліста з анестезіології УОЗ та МЗ ДУС.

Строкань А.М. проводить роботу серед працівників відділень. Систематично виступає з доповідями на анестезіологічну тематику. Сумісно із фахівцями відділення УЗД започаткував і впровадив в практику науково практичні конференції з реґіонарної анестезії.

25.09.   2009 року   зарахований на посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, як обраний за конкурсом, на умовах контракту, за сумісництвом на 0,25 ставки.

03.03. 2014 року   переведений на посаду доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, як обраний за конкурсом, на умовах контракту, за сумісництвом на 0,25 ставки