Search

Кафедра діабетології заснована  в 2009 році наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика академіка НАМН України Вороненка Ю. В. №3702 від 1 грудня 2009 р.

З 2009 року кафедру очолює  Маньковський Борис Микитович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, профессор, заслужений діяч науки і техніки України.

 Необхідність створення кафедри була зумовлена, з однієї сторони, невпинним зростанням частоти цукрового діабету в популяції, з іншої – недостатнім рівнем освіти лікарів різних спеціальностей щодо цього напрямку. Важливість створеня кафедри була наголошена в  Державній програмі «Цукровий діабет», затвердженої Кабінетом Міністрів України в 2009 році.