Search

Кондрацька Ірина Миколаївна, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця медичний факультет. Інтернатуру проходила в НМУ за спеціальністю терапія, спеціалізацію з ендокринології пройшла в НМАПО.

Лікар-ендокринолог вищої категорії, щороку підвищує свою кваліфікацію на курсах післядипломної освіти в Європі та Україні.

Є членом Української діабетологічної асоціації (УДА), Європейської асоціації ендокринологів (ECE), голова Асоціації профілактики та лікування неінфекційних епідемічних захворювань (АПЛНІЕЗ).

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю ендокринологія. В 2015 році присвоєне наукове звання «Доцент».

Є автором понад 50 публікацій, співавтор 2 збірників, 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій з грифом МОЗ, 2 патентів на корисну модель.

Працює в НМАПО з 2010 року, займає посаду доцента кафедри діабетології.