Search

ГОРБАТЮК Ольга Михайлівна - завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук. Навчалась на педіатричному факультеті Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця, здобувши після навчання в субординатурі і інтернатурі фах дитячого хірурга. За фахом працює до теперішнього часу. 10 років працювала ординатором - дитячим хірургом в дитячій спеціалізованій лікарні №14 м. Києва ( нині НДСЛ «Охматдит»). У 1988 – 1990р.р. навчалась в клінічній ординатурі в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології за спеціальністю «дитяча хірургія», після закінчення якої залишилась працювати науковим співробітником в цьому інституті. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію. З 1993 року по теперішній час продовжує свій трудовий шлях асистентом, доцентом, професором кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. У 2002 році захистила докторську дисертацію. Вчене звання професора було присуджено у 2006р.

Трудова діяльність пов’язана з практичною охороною здоров’я. Як людина творча, з широким діапазоном інтересів в галузі дитячої хірургії, Горбатюк О.М. є автором багатьох запатентованих раціоналізаторських пропозицій, що відносяться до оригінальних хірургічних методик. Вона дитячий хірург Вищої кваліфікаційної категорії.

Наукові напрями досліджень, що здійснюються під її керівництвом, віддзеркалені в двох підручниках та наукових публікаціях, яких більше 250, та дисертаційних роботах її учнів.

В теперішній час є членом експертної хірургічної ради ДАК МОН України. Професор Горбатюк О.М. є заступником головного редактора журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», членом редакційної колегії журналів «Сучасна педіатрія», «Хірургія дитячого віку», «Детская хирургия Молдавии» (г.Кишинев). Є дійсним членом Європейської асоціації дитячих хірургів. О.М. Горбатюк має великий досвід педагогічної роботи – читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття з лікарями різних регіонів України, інтернами, клінічними ординаторами, аспірантами і магістрами з фаху «дитяча хірургія». У 2003 - 2012 роках Горбатюк О.М. перебувала на посаді Головного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «дитяча хірургія», на який показала ефективну роботу і здобула визнання і повагу колег-дитячих хірургів України. З 2011 року – Заслужений лікар України. З 2013 року є членом робочої групи з розробки міждисциплінарних Протоколів лікування новонароджених з вродженою і набутою патологією.

ДАНИЛОВ Олександр Андрійович – професор, доктор медичних наук.

Біографічні відомості.

1963 — 1969 рр. навчався у Алтайському медичному інституті, Барнаул, Росія за спеціальністю «лікувальна справа». 1972 — 1976 рр. працював лікарем хірургом станції Фастів, Південно-Західної залізниці. 1976 — 1978 рр. проходив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця. 1978 — 1985 рр. працював лікарем-ординатором відділення ортопедії та травматології лікарні «Охматдит». 1985 — 1992 рр. працював на кафедрі дитячої хірургії в Інституті удосконалення лікарів. з 1992 р. по теперішній час працює на кафедрі дитячої хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, завідувачем кафедри. Наукова діяльність. 1984 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за темою «Лікування пошкоджень ліктьового нерву у дітей та пошкоджень сухожиль згиначів кисті».

Спеціальність — ортопедія-травматологія. Науковий керівник — проф. О. В. Дольницький. 1992 р. захистив докторську дисертацію за темою «Лікування травми кисті та її наслідків у дітей». Спеціальність — ортопедія та травматологія. Науковий консультант д.мед.н., проф. Д. Ю. Кривченя. 1995 р. — присвоєно звання доцента. 1996 р. — присвоєне звання професора. Патенти. Способ пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти. Способ пластики дефекта фасции предплечья. Способ провизорного шва сухожилия. Устройство для фиксации и сведения краев сухожилия. Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура. Спосіб лікування контрактур кульшових суглобів у дітей з церебральним паралічем. Спосіб лікування згінальних контрактур колінних суглобів у дітей з церебральним паралічем.

Публікації. Лечение детей с внутрисуставными переломами верхних конечностей. // ОТП. 1989. № 19; Хирургическое лечение деформаций нижних конечностей при детском церебральном параличе // ОТП. 1989. 1995. № 3; Повторные операции при гипоплазии легких у детей // КХ. 1995. № 6; Спинномозкові кила: Посіб. К., 2003; Деформація грудної клітки у дітей. К., 2006. Перелік професійних інтересів: лікування дітей з порушенням рухового апарату в зв'язку з ураженнями центральної та периферичної нервової системи.

РИБАЛЬЧЕНКО Василь Федорович - професор кафедри, доктор медичних наук. Освіта:1975 - 1979 рр. - Уманське медичне училище. 1981 - 1987 рр. - Одеський медичний інститут імені М.І.Пирогова, педіатричний факультет. 1991 - 1993 рр. - Київський науково-дослідний інститут Педіатрії акушерства і гінекології. Клінічна ординатура по спеціальності дитяча хірургія. 1994 - 1995 рр. - Київський Державний інститут удосконалення лікарів. Магістратура за спеціальністю «Дитяча хірургія». Вчені та наукові звання: 1995 рік – магістр медицини (Дисертація на тему: Клініко-діагностичні паралелі вад розвитку легень у дітей). 1998 рік – кандидат медичних наук (Дисертація на тему: Діагностика та хірургічне лікування гіпоплазії легень у дітей). 2002 рік – доцент кафедри дитячої хірургії КМАПО ім. П.Л.Шупика. 2008 рік – доктор медичних наук (Дисертація на тему: Непрохідність кишечника у дітей. Діагностика та лікування). З 2010 року – професор кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика. Лікарський стаж – 40 років. З 1999 року вища категорія за фахом "дитяча хірургія". Удосконалення професійної та педагогічної майстерності. Спеціалізація по бронхології та ендоскопії (НДІ ПАГ), Абдомінальна лапароскопічна хірургія у дітей (НМАПО імені П.Л.Шупика), Ургентна дитяча хірургія (Білорусь. Брест), Невідкладна дитяча хірургія (Білорусь. Гродно), Мініінвазивні та ендоскопічні технології в хірургії (НІХТ ім.Шалімова), Невідкладна дитяча хірургія (Польша, Вроцлав), Мінінвазивна хірургія новонароджених (12 конгрес EUPSA, Україна. Львів 2019)

Здобутки: 486 наукових праць з яких: співавтор та автор 25 видань, із яких: підручник, навчальні посібники та монографії які затверджені МОН, та ЦМК МОЗ, 24 патенти на винаходи та корисну модель, 6 - рацпропозицій. Підготував двох кандидатів медичних наук (Стахов В.В., Демиденко Ю.Г.).

Відзнаки: Нагороджений орденом «Знак пошани», подяки від: Міністра охорони здоров’я України, Яготинської районної державної адміністрації та райради Київської області, Управління охорони здоров’я Житомирської ОДА.

Лікувальна робота. Приорітетним є розробка та впровадження новітніх інноваційних технологій в лікуванні вроджених та набутих недуг травного каналу. Зокрема розроблена та впроваджена методика лікування тотального агангліозу товстого кишечника, а також використання обгрунтованих як нових кишечних швів так і швів купола сліпої кишки. Вперше в дитячій хірургії обгрунтований новий підхід в лікуванні вад розвитку товстого кишечника, хвороби Пайра, Гірсшпрунга, первинного та вторинного мегаректуму, анальної тріщини, нетримання калу у дітей та геморою у дітей раннього віку. Вперше в педіатричній хірургії України впроваджено гідроструменевий скальпель в лікуванні недуг черевної порожнини. Особисто розроблена нова стратегія обстеження та лікування дітей з закрепами, що викладено в посібниках. Синдром закрепів у дітей., Порушення випорожнень у дітей: закрепи та енкопрез.

РУСАК Петро Степанович - професор кафедри, доктор медичних наук. Дитячий хірург вищої категорії, педагог. Доктор медичних наук за спеціальністю «Дитяча хірургія» (2012), професор кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика (2014), член редколегії журналу «Хирургия Восточной Европы» (2015), головний редактор науково-практичного медичного журналу «Хірургія дитячого віку» (2016), голова асоціації хірургів Житомирської області (2009), член президії ГО «Асоціація хіругів України».

Петро Русак народився 2 березня 1963 року в с. Богданівці (нині с. Синьків) Заліщицького району на Тернопільщині в сім'і колгоспників. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи в 1980 році вступив до Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова. Після закінчення інституту в 1986 році направлений в обласну дитячу лікарню, м. Житомир. З 1992 року призначений на посаду завідуювача хірургічним відділенням № 1 даної лікарні, а в 1994 році — обласним позаштатним дитячим хірургом УОЗ Житомирської облдержадміністрації. У 2001—2010 рр. вивчав досвід роботи хірургічних клінік Швеції, Республіки Польща, Російської Федерації. 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей», 2011 — докторську дисертацію на тему: «Інноваційні технології в діагностиці, лікуванні та профілактиці ургентної абдомінальної патології у дітей». 17 лютого 2012 року присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю «Дитяча хірургія» (диплом ДД № 000692 від 17.02.2012 р. на підставі рішення атестаційної комісії МОН України).

Рішенням Атестаційної комісії від 13.04.2014 р. протокол № 3/01-П присвоєно вчене звання професора кафедри дитячої хірургії (атестат професора 12 ПР № 009404). Досвід дитячої хірургії набувався під керівництвом професорів Кукурузи Ю. П., Кривчені Д. Ю., Юрченка М. І. та старших колег — Могілевської К. О., Бикова О. К., Бродського Б. П., Козловського Л. Р., Мельника Б. А., Смирнова В. В. Має біля 260 наукових робіт, 13 патентів, є автором та співавтором шести монографій та чотирьох навчально-методичних посібників. З 2015 року є членом редколегії журналу «Хирургия Восточной Европы». З 2006 року є членом редакційної колегії науково-практичного медичного журналу «Хірургія дитячого віку», а з 2016 року головним редактором.


ГОНЧАР Володимир Володимирович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. 1971 року народження. В 1996 році закінчив з відзнакою Одеський державний медичний університет. Був рекомендований та вступив в аспірантуру по спеціальності «Дитяча хірургія». В 1999 році закінчив аспірантуру та був прийнятий на роботу асистентом кафедри дитячої хірургії КМАПО ім.П.Л.Шупика. В 2000 році захистив кандилатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування ускладнених форм хвороби Гірсшпрунга у дітей». З 2007 року обіймає посаду доцента кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика. В 2010 отримав вчене звання «доцент». В 2015 році запланована наукова робота на здобуття наукового ступеня «доктор медичних наук» на тему «Хірургічне лікування аноректальних порушень у дітей з патологією невральної трубки». Є автором та співавтором більше 30 наукових праць, 4 патентів. Постійно приймає участь в наукових заходах як в Україні так і закордоном. Основна спеціалізація – дитяча проктологія та хірургічне лікування вад розвитку та патології черевної порожнини.

МОМОТОВ Андрій Олександрович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 1996 закінчив Луганський державний медичний університет. На кафедрі дитячої хірургії Луганського медичного університету пройшов шлях від лаборанта до доцента кафедри. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Йоддицерин в комплексному лікуванні гострого гематогенного остеомієліту у дітей." У 2007 році по переводу почав працювати на посаді заступника головного лікаря з лікувальної роботи дитячої поліклініки №2 Дніпровського району м.Києва. З 2012 року працює на кафедрі дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.