Search

Кандидат медичних наук, доцент

Свистільник В.О  закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця в 1993 році.

Після закінчення інтернатури по спеціальності Дитяча неврологія - з 1997 року працювала на посаді лікаря - невролога для надання ургентної допомоги в неврологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва.

В 1999 році - пройшла стажування по епілептології в клініці Kidron в Бієлефельді (ФРН),

З 2002 по 2006 роки – навчалася в аспірантурі за спеціальністю Нервові хвороби на кафедрі неврології №2 НМАПО імені П.Л.Шупика (Науковий керівник – профессор, доктор медичних наук, А.Ю.Руденко).

В 2007 році після закінчення аспірантури захистила дисертацію за темою: Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсій та епілептичних синдромів у дітей та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 2007 року – асистент кафедри дитячої неврології та медико – соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2013 року - завуч кафедри, автор понад 70 публікацій наукового та навчально – методичного характеру, в тому числі має опубліковані роботи в Web of Science та Scopus.

З 2015 року – працює доцентом на даній кафедри.

Основними напрямками наукової та практичної діяльності є: діагностика та терапія епілепсій, епілептичних синдромів, неепілептичних пароксизмальних станів, діагностика нейрогенетичних синдромів, зокрема нервово – м'язових хвороб та інших захворювань нервової системи.

в 2016 році – стажування в Університетській клініці м. Варшави.

З 2018 року є асоційованим членом Європейської Академії Неврології (EAN).