Search

На кафедрі дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації проводяться наступні цикли:

  1. Цикл спеціалізації з фаху «Дитяча неврологія» (для лікарів, які закінчили інтернатуру з фаху «Педіатрія») – 5 місяців,
  2. Цикл стажування з фаху «Дитяча неврологія» - 1 місяць,
  3. Цикли тематичного удосконалення:

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги та медичної реабілітації, розроблений на основі адаптованих клінічних настанов «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями», наказ МОЗ України № №286 від 09.04.2013р. (перегляд 2018р., дата наступного перегляду 2023р.)

Адаптовані клінічні настанови «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями», наказ МОЗ України № №286 від 09.04.2013р.

  1. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. Бережного.-К., 2013. 1024с.
  2. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи: / Р.О. Моісеєнко. – К.: Логос, 2013.- 232с. (ISBN 978-966-171-798-4)
  3. Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з тіні / Колупаєва А.А., Мартинюк В.Ю., Терещенко А.В., Марценковський І.А., Федоренко О.Ф. За ред.. А.А. Колупаєвої, В.Ю. Мартинюка. – К.: ТОВ «Люди в білому», 2014. – 48с. (ISBN 978-966-97303-8-1)