Search

З 2019 року розпочато виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи по темі: „Клініко-патогенетичні та психологічні особливості формування соматичної патології у дітей і підлітків та удосконалення лікувально-профілактичних заходів” на наступні 5 років (2019-2023 рр.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • „Структурно-функціональний стан кісткової тканини, фізичний розвиток та статус вітаміну Д у дітей шкільного віку”.
 • „Клініко-метаболічне обґрунтування ранньої діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у підлітків”.
 • „Метаболічно-нутритивні аспекти програми збереження здоров’я дітей, які займаються спортом”.
 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії підлітків з ГЕРХ”.
 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування і профілактики рецидивуючих бронхітів у дітей-сиріт, які проживають в радіаційно забруднених регіонах України”.
 • післядипломна підготовка лікарів педіатрів та дитячих гастроентерологів на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення
 • післядипломна підготовка лікарів-інтернів за фахом педіатрія
 • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів суміжних кафедр (лікарі загальної практики сімейної медицини)
 • післядипломна підготовка педіатрів з питань фізіології та  патології дітей та підлітків, надання невідкладної допомоги в педіатрії
 • створення навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, стажування з педіатрії та дитячої гастроентерології
 • лікувально-консультативна допомога дітям та підліткам м. Києва
 • виконання наукових досліджень з питань захворювань дітей та підлітків та їх профілактики, впровадження сучасної міжнародної програми інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розробка і впровадження сучасних принципів роботи клінік, дружніх до молоді.