Search

Завідуюча кафедри – Бекетова Галина Володимирівна, д.мед.н., професор,  член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, експерт МОЗ України, голова асоціації педіатрів м.Києва, член правління Всеукраїнської асоціації дитячих гастроентерологів і нутриціологів, член Всесвітнього Европейського та Українського клубу панкреатологів, член правління асоціації педіатрів України.

Бекетова Галина Володимирівна (1959) - доктор медичних наук (2003), професор (2009), завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (з 2008). Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (1982). У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)». Вихованка професора Г.М. Тебенчук. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Підліткова терапія» (2009-2014), «Педіатрія» (з 2014). Голова асоціації педіатрів м.Києва (з 2012).

Солдатова Оксана Володимирівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету  імені О.О. Богомольця в 1994 році. З 1997 р. по 1999 р. навчалась в магістратурі, а з 2000 р. по 2003 р. - в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу „Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана”. З 1999 року по 2002 рік працювала асистентом кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2004 р. по 2007 р. працювала лікарем денного стаціонару, а  з 2007 р. по 2009 р. - головним лікарем дитячої поліклініки № 5 Шевченківського району м. Києва.

Горячева Ірина Павлівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця в 1994 році.  В магістратуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО за фахом "Педіатрія" поступила в 1994 р. За період навчання виконала та захистила в 1996 р. науково-дослідну роботу за темою «Мікробіоценоз кишечника та імунний гомеостаз у дітей з поєднаною патологією травної системи». Після завершення магістратури в 1996 р. за конкурсом була зарахована в аспірантуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО. Захистила в 2000 році дисертаційну роботу «Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (клініко-експериментальне дослідження)» під керівництвом д.м.н., професора Казак С.С. Кандидат медичних наук з 13 червня 2001 року.

Алексєєнко Наталія Василівна закінчила Ярославський медичний інститут у 1976 році. Більш 20 років працювала неонатологом. У 1987 - 1989 роках навчалася в клінічній ординатурі  в КГІУВ на кафедрі неонатології.

В 1992 році під керівництвом професора Світлани Петрівни Катоніної захистила кандидатську дисертацію, яка була присвячена питанням гормональної адаптації новонароджених. З 1998 по 2009 рік працювала асистентом кафедри педіатрії № 5 НМУ імені О.О. Богомольця. На кафедрі дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П.Л. Шупика – з 2009 року. В 2011 році отримала вчене звання «доцент». Основний напрямок наукової і практичної роботи – неонатологія та ведення здорових і хворих дітей раннього віку. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Автор 40 публікацій та 3 патентів. Виконує обов'язки завуча кафедри.

ВОВК Вікторія Миколаївна закінчила з відзнакою в 2000 році медичний факультет Української медичної стоматологічної академії м. Полтава та отримала диплом за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2000 по 2001 рік  пройшла інтернатуру  зі спеціальності   «Педіатрія» на базі міської дитячої лікарні м. Полтава.

З 2001 по 2006 рік працювала лікарем-неонатологом акушерсько-неонатологічного відділення Полтавської ЦРЛ м. Полтава.