Search

Горячева Ірина Павлівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця в 1994 році.  В магістратуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО за фахом "Педіатрія" поступила в 1994 р. За період навчання виконала та захистила в 1996 р. науково-дослідну роботу за темою «Мікробіоценоз кишечника та імунний гомеостаз у дітей з поєднаною патологією травної системи». Після завершення магістратури в 1996 р. за конкурсом була зарахована в аспірантуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО. Захистила в 2000 році дисертаційну роботу «Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (клініко-експериментальне дослідження)» під керівництвом д.м.н., професора Казак С.С. Кандидат медичних наук з 13 червня 2001 року.

На посаді асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика працювала з 1999 року, з 2012 р. - доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Вчене звання доцента з 2014 р.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія», спеціалізація «Дитяча гастроентерологія».

Автор та співавтор більше 80 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.