Search


Булдигіна Юлія Валеріївна, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія, лікар вищої категорії. Стаж наукової роботи 26 років, педагогічний - 9 років. Автор та співавтор 36 наукових праць. 

Деякі публікації:

Тронько М.Д. (Ред), Большова О.В. (Ред), Булдигіна Ю.В., Лучицький Є.В., Лучицький В.Є., Науменко В.Г., Пилипенко В.М., Самсон О.Я., Спринчук Н.А., Тронько К. М.

Клінічна ендокринологія дитячого та підліткового віку. Навчальний посібник. Бібліотека « Здоров‘я України «, Киів, 2016. 704 с.