Search

Кандидат медичних наук (1993), доцент (2008). Вченезвання «Доцент».Викладає у НМАПО імені П. Л. Шупика з 1992 р., спочатку на кафедрі генетики, а з 1996 р. На кафедрі ендокринології. Автор 67 друкованих наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях. Лікар вищої категорії за фахом “Ендокринологія” та “Дитяча ендокринологія”. Спеціальні наукові інтереси: вроджена ендокринна патологія, гіпоталамо-гіпофізарна патологія, вроджена патологія надниркових залоз, ендокринні гіпертензії, патологія статевого розвитку, ендокринне безпліддя, патологія щитоподібної залози, порушення кальцієвого обміну, гіпогонадізм, ожиріння. . 

Деякі публікації:

  1. Тронько М.Д. (ред), Большова О.В. (ред); Булдигіна Ю.В., Лучицький Е.В., Лучицький В.Є., Науменко В.Г., Пилипенко В.М., Самсон О.Я., Спринчук Н.А., Тронько К.М.Клінічна ендокринологі ядитячого та підліткового віку. Навчальний посібник. Бібліотека «ЗдоровяУкраїни», Київ, 2016. 704с.
  2. Довідник лікаря-ендокринолога / За ред. член.-кор. НАН та АМН України,проф.М.Д.Тронь-ка  //Довідник   « VADEMECUM Доктор Ендокринолог». – 3-є вид., переробл. і доповн. К.: ТОВ “Доктор-Медіа”, 2010.- 460 с.- (Серія “Бібліотека “Здоров'яУкраїни”)
  3. Клініко-гормональне та генетичне обгрунтування терапії затримки зросту. Автореферат дис. кандидата медичних наук, Київ,1993, - 27 с..
  4. Уроджена дисфункція кори надниркових залоз (Методичні рекомендації). К.2010, 33с.
  5. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / За ред. член.-кор.НАН та АМН України, проф.М.Д.Тронька //Довідник « VADEMECUM Доктор Ендокринолог». К.: ТОВ “Доктор-Медіа”, 2005. ( 352 с.) і 2007 (207с.)
  6. Метаболічні і гіпоталамо-гіпофізарні порушення у чоловіків зі спадковими синдромами з ожирінням. Вісник наукових досліджень, 2010, № 4, С. 37-45.
  7. Дисфункція гіпоталамуса в дітей та підлітків: сучасні аспекти етіопатогенезу і комплексної терапії (Лекція). //  Український журнал дитячої ендокринології. 2016. - № 2
  8. Нейромедіаторні предиктори розвитку дисфункції гіпоталамуса при довготривалій інкорпорації малих доз радіонуклідів в умовах йоддефіциту. «Чорнобиль:  екологія, здоров᾽я» (науково-практичнийпосібник) /под. ред. Ю.И.Бандажевского. К., -2017. –  №5. – разд.ІІІ, С.38-89.
  9. Гормональні предиктори  ожиріння при синдромі  Прадера-Віллі: новіможливості в лікуванні дітей і підлітків. //  Український журнал дитячої ендокринології. 2017. - № 3 - 4 (23-24).– С.13 –  21.
  10. Pylypenko V.N.  Predictors of Hypothalamus Dysfunction at long-term incorporation of Small Doses of Radionuclides at the Territories with Jodine Deficiency. Chernobyl: Ecology  and Health.  Scientific and Practical Collection. (General edition by professor Yu. I. Bandazhevsky).  Issue5. Dnipro, “Serednyak T.K., 2017; 5: P.48 – 79.