Search

Інформація для студентів магістратура за спеціальністю 226

„Фармація, промислова фармація”

/заочна форма навчання/

Зимова заліково-екзаменаційна сесія 18-30 січня 2021 року/12 днів/.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS_CoV-2», листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 № 1/9-688 «Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі», наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 21.12.2020 № 3962 «Про організацію діяльності в період з 08.01.2021. до 25.01.2021», зимова заліково-екзаменаційна сесія 2020-2021 буде проходити за дистанційною формою навчань з використанням on-line платформи Zoom.

На електронну адресу студента магістранта буде надіслане посилання для підключення з необхідною інформаціею.

Розклад занять з навчальної дисципліни „Аптечна технологія”

Дата

Пара/час

Кількість годин

Вид заняття

Форма

навчання

On-line

Платформа

Відповідальні викладачи

18.01.2021

 

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

Проф. Коритнюк Р.С.

19.01.2021

 

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

Проф. Коритнюк Р.С.

20.01.2021

 

 

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

Проф. Коритнюк Р.С.

 

21.01.2021

 

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

Проф. Коритнюк Р.С.

22.01.2021

 

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

Проф. Коритнюк Р.С.

 

Розклад занять з навчальної дисципліни вільного вибору

„Технологія лікарських косметичних засобів”

Дата

Пара/час

Кількість годин

Вид заняття

Форма

навчання

On-line

Платформа

Відповідальні викладачи

25.01.2021

 

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф.Давтян Л.Л.

 

26.01.2021

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф.Давтян Л.Л.

 

27.01.2021

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф.Давтян Л.Л.

 

28.01.2021

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

 

29.01.2021

2 пара

10.40–12.15

2

Практичне

заняття

Залік

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

 

 

Графік консультацій з дисциплін «Аптечна технологія» та «Технологія лікарських косметичних засобів» (дістанційна форма)

Дата

Час

Навчальна дисципліна

Форма

навчання

On-line Платформа

Відповідальні викладачи

28.12.2020

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф.Коритнюк Р.С.

29.12.2020

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

30.12.2020

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. Коритнюк Р.С.

04.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

05.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

 Проф. Коритнюк Р.С.

06.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

11.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

 Проф. Коритнюк Р.С.

12.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

 Проф. Давтян Л.Л.

13.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. КоритнюкР.С.

14.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

15.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. КоритнюкР.С.

16.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф.  Давтян Л.Л.

 

Графік відпрацювань пропущених занять магістрантів.

Дата

Час

Навчальна дисципліна

Форма

навчання

On-line Платформа

Відповідальні викладачи

28.12.2020

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. Коритнюк Р.С.

29.12.2020

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

30.12.2020

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. Коритнюк Р.С.

04.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

05.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. Коритнюк Р.С.

06.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

11.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

 Проф. Коритнюк Р.С.

12.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

13.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

Проф. Коритнюк Р.С.

14.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

 

Дистанційна

Zoom

Проф. Давтян Л.Л.

15.01.2021

10.00-10.45

Аптечна технологія

Дистанційна

Zoom

 Проф. Коритнюк Р.С.

16.01.2021

10.00-10.45

Технологія лікарських косметичних засобів

Дистанційна

Zoom

 Проф. Давтян Л.Л.

Регламент проведення заліку

(дистанційна форма)

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягае в оцінці засвоення студента магістранта навчального матеріалу з дисципліни „Технологія лікарських косметичних засобів” виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Залік виставляеться за результатами поточного контролю, тобто базуеться на результатах поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв. Студент має отримати оцінку з кожної теми навчальної програми, відпрацювати «2», «нб», заповнити робочий зошит, підготувати реферати, зробити презентацію в обсязі навчального матеріалу і в терміни встановлені робочим навчальним планом. Результати поточного контролю є показником рівня засвоєння студентами навчальної програми та виконання самостійної роботи. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент становить 120.

Успішність кожного студена оцінюється за двобальною системою «зараховано» або «незараховано» на останньому практичному занятті після засвоення навчального матеріалу (дистанційно).

Залік з навчальної дисципліни вільного вибору

„Технологія лікарських косметичних засобів”

Навчальна дисципліна

Група

Дата

Час

Форма

навчання

On-line

Платформа

Відповідальні викладачи

Технологія лікарських косметичних засобів

1

29.01.2021

11.30-12.15

Дистанційна

Zoom

Проф.Давтян Л.Л.

Доц.Наумова М.І.

Графік перескладань заліку з навчальної дисципліни вільного вибору

„Технологія лікарських косметичних засобів”

Дата

Час

On-line платформа

Форма

навчання

Відповідальні викладачи

02.02.2021

10.40-12.15

Zoom

Дистанційна

Проф.

Давтян Л.Л.

09.02.2021

10.40-12.15

Zoom

Дистанційна

Проф.

Давтян Л.Л.

16.02.2021

10.40-12.15

Zoom

Дистанційна

Проф.

Давтян Л.Л.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

для студентів заочної форми навчання

на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю

226 «Фармація, промислова фармація» на 2-ий (весняно-літній) семестр 2021 р.

з/п

Назва дисципліни, кількість акад. годин

День тижня, час та дати проведення

ПІБ консультанта,

e-mail

Кафедра, відповідальна за дисципліну, тел.

1

Клінічна фармація та фармацевтична опіка,

6 год.

Понеділок 1435−1610

15.03.2021, 12.04.2021,

17.05.2021

Доц. Тимченко Олександр Геннадійович,

promklinfarmkaf@ukr.net

Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології,

(044) 206-73-30

2

Фармацевтична хімія,

6 год.

Вівторок 1435−1805

16.03.2021, 30.03.2021, 20.04.2021, 18.05.2021

Доц. Пилипчук Любов Борисівна,

snopok2@ukr.net

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

(044) 205-49-69

3

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків, 10 год.

4

Аптечна технологія ліків, 4 год.

Середа 1435−1805

24.03.2021, 07.04.2021, 28.04.2021, 26.05.2021

Проф. Давтян Лена Левонівна,

ldavtian@ukr.net

Фармацевтичної технології і біофармації,

(044) 205-49-56

5

Лікарська токсикологія,

10 год.

6

Організація та економіка фармації, 6 год.

Четвер 1435−1610

25.03.2021, 22.04.2021,

27.05.2021

Проф. Кабачна Алла Василівна,

reforma.zoz@gmail.com

Організації і економіки фармації,

(044) 205-49-89

7

Токсикологічна та судова хімія, 6 год.

П’ятниця 1435−1610

19.03.2021, 23.04.2021,

15.05.2021

Проф. Убогов Сергій Геннадійович

ubogov@ukr.net

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

(044) 205-49-69

8

Навчальна практика з фармакогнозії, 10 год.

П’ятниця 1615−1805

19.03.2021, 23.04.2021,

15.05.2021, 28.05.2021

Доц. Тодорова Віолета Іванівна

violatod@ukr.net

9

Англійська мова

(за професійним спрямуванням), 6 год.

Субота 1040−1215

20.03.2021, 17.04.2021,

22.05.2021

К.пед.н. Михайленко Лорена Анатоліївна,

lada29101967@gmail.com

Іноземних мов,

(044) 205-49-36

10

Підготовка до ліцензійного інтегрованого іспиту

Крок 1. Фармація, 4 год.

Понеділок 1435−1610

24.05.2021, 31.05.2021

 

Проф. Убогов Сергій Геннадійович

ubogov@ukr.net

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

(044) 205-49-69

Перелік питань з дисципліни «Аптечна технологія»що виносяться на сесію. 

 1. Лікарські форм, що потребують асептичних умов виготовлення. Вимоги належної аптечної практики ДФУ, стандарту МОЗ України, наказів МОЗ України щодо виготовлення стерильних та асептичних лікарських форм в умовах аптек.
 1. Асептичні умови виготовлення лікарських засобів. Поняття про пірогенні речовини та перевірка апірогенності препаратів для ін’єкцій.
 1. Розчини для ін’єкцій. Нормативна документація, що регламентує їх виготовлення (ДФУ, стандарт МОЗ України, накази МОЗ України).
 2. Розчинники, що використовуються в технології ін’єкційних розчинів, вимоги до них. Види контролю якості, умови та термін зберігання води для ін’єкцій.
 1. Стадії технологічного процесу виготовлення розчинів для ін’єкцій. Критичні точки.
 2. Методи стерилізації. Характеристика, класифікація.
 3. Стабілізація розчинів для ін’єкцій. Принцип вибору стабілізаторів.
 4. Методи розрахунку ізотонічних концентрацій лікарських речовин в розчинах для ін’єкцій.
 5. Стерилізація. Види стерилізація: Термічна. Хімічна стерилізація. Променева. Стерилізація фільтруванням. Контроль ефективності стерилізації.
 1. Класифікація інфузійних розчинів. Забезпечення ізотонічності, ізогідрії, ізоіонії та ін. Технологія.
 1. Особливості технології ін’єкційних розчинів термолабільних лікарських речовин, неводних розчинів та суспензій для ін’єкцій.
 1. Лікарські форми, що використовуються в офтальмології. Характеристика. Класифікація.
 1. Очні краплі. Характеристика, вимоги.
 2. Особливості технології очних крапель в залежності від розчинності лікарських речовин. Контроль якості, пакування, маркування, оформлення до відпуску.
 3. Допоміжні речовини в очних лікарських засобах.
 4. Характеристика і номенклатура консервантів. Механізм дії.
 1. Очні мазі. Характеристика основ. Особливості виготовлення.
 2. Сучасні офтальмологічні лікарські форми.
 3. Вимоги до первинної упаковки і зберігання очних лікарських засобів. Оцінка якості очних лікарських форм
 1. Вимоги до лікарських форм з антибіотиками. Особливості введення антибіотиків до складу різних лікарських форм.
 2. Технологія мазей та супозиторіїв з антибіотиками; характеристика основ для їх виготовлення.
 1. Особливості технології та контролю якості лікарських форм для новонароджених та дітей віком до 1 року.
 2. Визначення водних витяжок, їх класифікація. Вимоги Державної фармакопеї України до настоїв та відварів. 
 1. Способи прописування настоїв і відварів.
 2. Теоретичні основи процесу екстрагування діючих речовин з лікарської рослинної сировини.
 3. Фактори, що впливають на процес екстракції.
 4. Технологічні стадії виготовлення настоїв і відварів з рослинної сировини.
 5. Правила введення до водних витяжок лікарських речовин згідно з вимогами ДФУ.
 6. Особливості технології водних витяжок з сировини, що містить різні групи біологічно активних речовин.
 7. Особливі випадки виготовлення настоїв та відварів.
 8. Види стандартизованих екстрактів-концентратів.
 9. Вимоги діючої нормативної документації до якості стандартизованих екстрактів - концентратів, їх номенклатура.
 10. Правила виготовлення рідких лікарських форм з використанням екстрактів-концентратів і введення до їх складу різних лікарських речовин.
 11. Особливості локалізації слизу в клітинах лікарської рослинної сировини і технології водних витяжок (алтеї коренів, льону насіння, подорожника насіння та ін.)
 12. Оцінка якості і зберігання водних витяжок відповідно до вимог нормативних документів, їх пакування і оформлення до відпуску (ДФУ, накази МОЗ України). 

Перелік питань з дисципліни «Технологія лікарських косметичних засобів», що виносяться на сесію. 

 1. Косметологія як галузь природознавства та складова в системі охорони здоров’я.
 2. Основні етапи розвитку косметології і аромології.
 3. Косметичні аспекти морфології та фізіології шкіри. Проникність.
 4. Державне нормування виробництва і реалізації парфумерно-косметичної продукції.
 5. Санітарно-гігієнічна експертиза ПКП. Сертифікація.
 6. Біологічно активні, діючі, лікарські та допоміжні речовини у складі косметичних засобів.
 7. Тара та упаковка парфумерно-косметичної продукції.
 8. Основні принципи застосування косметичних засобів.
 9. Косметичні препарати рідкої форми випуску. Лосьйони. Тоніки.
 10. Основні принципи застосування косметичних засобів.
 11. Косметичні препарати піномийного призначення.
 12. Косметичні засоби для догляду за порожниною рота.
 13. Косметичні креми.
 14. Косметичні гелі.
 15. Косметичні засоби дезодоруючої дії.
 16. Декоративні косметичні препарати для догляду за шкірою
 17. Декоративні косметичні препарати для догляду за волоссям та нігтями.
 18. Парфумерія.
 19. Косметичні креми спеціального призначення
 20. Виготовлення косметичних препаратів за індивідуальними прописами. 

Приклади типових завдань/тестів з дисципліни «Аптечна технологія»що виносяться на сесію 

1.Аптека готує інфузійні розчини для внурішновенних ін'єкцій. Які компоненти не дозволяється додавати до їх складу?

Консерванти.  A.

Воду для ін'єкцій. B.

Розчин натрію хлориду. C.

Розчин натрію хлориду ізотонічний. D.

Воду для ін'єкцій стерильну. E. 

 1. В аптеку надійшов рецепт на приготування очних крапель, що містять 1% розчин пілокарпіну гідрохлориду. Яку речовину провізор використав для забезпечення ізотонічності?

Натрію хлорид  A.

Кислоту борну B.

Глюкозу C.

Натрію нітрат D.

Натрію сульфат E. 

 1. Провізор-технолог прийняв рецепт на очні краплі з адреналіну гідрохлоридом. Яку властивість адреналіну гідрохлориду потрібно врахувати в технології?

Термолабільність  A.

Малу розчинність у воді B.

Погану розчинність у воді C.

Термостабільність D.

Леткість E. 

4.Фармацевт приготував очні краплі, які містять цинку сульфат. Яку речовину, потрібно використати для забезпечення ізотонічності:

Натрію сульфат  A.

Глюкозу. B.

Натрію нітрат C.

Натрію сульфіт D.

Натрію хлорид E. 

5.Фармацевт приготував 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Вкажіть метод стерилізації кінцевого продукту:

паровий  A.

повітряний B.

газовий C.

механічний D.

радіаційний E. 

6.Фармацевт приготував 150 мл 10% розчину глюкози. Вкажіть, яку кількість рідини Вейбеля він додав для стабілізації даного розчину:?

7,5мл  A.

5мл B.

10мл C.

15мл D.

3мл E.  

7.Фармацевт приготував ін’єкційний розчин натрію гідрокарбонату.

Вкажіть максимальний об’єм заповнення флакону.

80%  A.

100% B.

50% C.

40% D.

30% E. 

8.У аптеку надійшов рецепт для приготування очної мазі на вазеліново-ланоліновій основі. Вкажіть, у якому співвідношенні фармацевт повинен приготувати мазеву основу.

9:1  A.

1:1 B.

5:1 C.

8:2 D.

7:3 E 

9.Фармацевт приготував 100 мл 10 % розчину глюкози для ін’єкцій. Вкажіть кількість глюкози для приготування даного розчину (вологість глюкози -10%)?

11,1  A.

10,0 B.

10,5 C.

5,0 D.

5,5 E. 

10.В аптеку поступив рецепт для приготування очних крапель, що містять протаргол. Вкажіть яку речовину обрав фармацевт для ізотонування очних крапель.

не ізотонують  A.

натрію хлорид B.

натрію нітрат C.

натрію сульфат D.

кислота борна E. 

11.Фармацевт приготував очні краплі, що містять срібла нітрат. Яку речовину необхідно взяти для забезпечення ізотонічності?

Натрію нітрат  A.

Натрію хлорид B.

Кислоту борну C.

Глюкозу D.

Натрію сульфат E. 

12.Вкажіть час стерилізації 250 мл 5% глюкози парою під тиском при температурі 120 0С?

12 хв.  A.

8 хв. B.

30 хв. C.

15 хв. D.

1 год. E. 

13.Фармацевт приготував розчин для ін’єкцій, який містить сіль, утворену сильною основою і слабкою кислотою. Вкажіть необхідний стабілізатор.

натрію гідрооксид  A.

натрію сульфат B.

кислота хлористоводнева C.

кислота аскорбінова D.

цистеїн E. 

14.Фармацевт готує розчин для ін'єкцій з речовиною , яка потребує стабілізації 0,1 М розчином кислоти хлоридної. Вкажіть цю речовину:

Новокаїн  A.

Кальцію хлорид B.

Калію хлорид C.

Гексаметилентетрамін D.

Натрію бензоат E. 

15.Фармацевт приготував ін`єкційний розчин з додаванням стабілізатора – натрію гідрокарбонату. Вкажіть речовину, яка потребує використання даного стабілізатора:

Натрію тіосульфат  A.

Новокаїн B.

Ефедрину гідрохлорид C.

Натрію хлорид D.

Глюкоза E. 

Приклади типових завдань з дисципліни «Технологія лікарських косметичних засобів», що виносяться на сесію. 

 1. Напишіть класифікацію морфологічних елементів шкірних захворювань, назвіть морфологічні елементи, дайте їх коротку характеристику.
 2. Запропонуйте склад рідкого лікарського косметичного препарату для лікування вугрової хвороби підлітків. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 3. Підберіть склад кремоподібного лікарського косметичного препарату для лікування вугрової хвороби підлітків. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 4. Запропонуйте склад рідкого лікарського косметичного препарату для лікування сухої себореї волосистої частини голови. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 5. Підберіть склад рідкого лікарського косметичного препарату депігментуючої дії. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 6. Запропонуйте склад (перелік і концентрації речовин) й опишіть функціональне призначення кожного компонента рецептури крему для гоління. Вкажіть показники, за якими відповідно до вимог АНД визначається якість даного препарату, та методи визначення цих показників.
 7. Підберіть склад (перелік і концентрації речовин) та опишіть функціональне призначення кожного компонента рецептури крему денного зволожуючого. Вкажіть показники, за якими відповідно до вимог АНД визначається якість даного препарату, та методи визначення цих показників. Наведіть класифікацію, номенклатуру та механізм дії УФ-фільтрів.
 8. Подайте склад (перелік і концентрації речовин) і опишіть функціональне призначення кожного компонента рецептури зволожуючого крему для жирного типу шкіри. Вкажіть показники, за якими відповідно до вимог АНД визначається якість даного препарату, та методи визначення цих показників.
 9. Підберіть рецептуру й опишіть технологічний процес виробництва косметичного скрабу. Наведіть блок-схему технологічного процесу виробництва, опишіть функціональне призначення кожного компонента рецептури. Охарактеризуйте речовини, що використовуються в скрабах для забезпечення відлущуючої дії.
 10. 1 Склад косметичного крему для рук, г:

Вода очищена 64,75

Гліцерин 15,0

Рідкий парафін 6,0

Бутиленгліколь 3,0

Моностеарат гліцерину 3,0

Стеаринова кислота 3,0

Вазелін 3,0

Цетиловий спирт 2,0

Натрію гідроксид 0,25 

Вкажіть функціональне призначення компонентів рецептури крему та косметичний ефект даного КЗ.

 1. Запропонуйте склад суміші для ароматизаційної лампи для регенерації шкіри після травм, запалень, пересушування. Обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 2. Вкажіть склад ароматерапевтичного лікарського препарату (олії) для зміцнення нігтів. Обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 3. Запропонуйте склад кремоподібного ароматерапевтичного лікарського препарату для лікування целюліту. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 4. Подайте склад суміші для ароматизаційної ванни для регенерації шкіри після травм, запалень, пересушування. Обгрунтуйте вибір інгредієнтів.
 5. Підберіть рецептуру й опишіть технологічний процес виробництва туалетних вод. Наведіть блок-схему технологічного процесу виробництва. Охарактеризуйте стадію відстоювання та вистоювання в технології парфумерних рідин.