Search

Кафедра гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України отримала «Сертифікат про визнання» Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ). Сертифікат було вручено 6 грудня 2017 р. в м. Києві під час проведення Підсумкової зустрічі зацікавлених сторін служби крові та навчального тренінгу з «Управління запасами в службі крові» на якому були присутні представники МОЗ України, ДОЗ м. Києва, головні лікарі та уповноважені особи з якості центрів крові і завідувачі відділень трансфузіології закладів охорони здоров’я м. Києва, Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Одеської областей і представники неурядових організацій, з якими співпрацює АМАОЗ. У  «Сертифікаті про визнання» АМАОЗ, який здійснює в рамках міжнародної технічної допомоги проект «Надання технічної допомоги зі зміцнення служб переливання крові в певних країнах за Надзвичайним президентським планом США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR)» відповідно до Угоди № 1U2GGH00861-01 від 12.09.2017 року з Федеральним агентством Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), бенефіціаром якої виступає Міністерство охорони здоров’я України, зазначено, що АМАОЗ визнає внесок кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика в реалізацію проекту за напрямками догляду за донорами, менеджменту якості, належного застосування компонентів крові та підтверджує її успішність і досягнення. Для імплементації проекту між МОЗ України і АМАОЗ укладено Меморандум про співробітництво від 18.02.2015 року. В рамках проекту АМАОЗ надає технічну допомогу демонстраційним закладам переливання крові, з якими було укладено окремі меморандуми про співробітництво (м. Києва, Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Одеської областей). Співробітниками кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за час співпраці МОЗ України з АМАОЗ проведено більше 10 навчальних вебінарів з менеджменту якості в службі крові, прочитано на місцях 13 навчальних лекцій з належного застосування компонентів крові, У співавторстві з американськими колегами (L. Botos, D. Ou, D. Gadlem, T. Shallert, D. Stenli), представниками АМАОЗ в Україні та трансфузіологами із пілотних областей було видано два навчальні посібники: «Донорство: залучення донорів крові та її компонентів» (2014) і «Менеджмент якості в службі крові» (2016, 2017 (перевидання)).

Окремо, за активну участь і особистий внесок в реалізацію проекту  АМАОЗ відзначив «Сертифікатом про визнання» завідувача кафедри гематології та трансфузіології проф. Видиборця С.В., визнавши його місцевим експертом  з менеджменту якості в службі крові та належного застосування компонентів крові.

Засадами виховної роботи серед слухачів кафедри є: людиноцентризм; верховенство права; науковий характер освіти; різноманітність освіти; нерозривний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; академічна доброчесність; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання політичних партій в освітній процес; різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань; сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; виховання в дусі славних традицій кафедри гематології і трансфузіології та досягнень її завідувачів – професорів І.П. Сарницького, Л.М. Тищенко.