Search


Фарадж Кардо Сірвановича, аспірант кафедри кардіології, старшого лаборанта кафедри кардіології

Фарадж Кардо Сірвановича, 1979 року народження, закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця в 2003 році. З 2003 року по 2004 навчався в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі госпітальної терапії НМУ ім. О.О.Богомольця.

В 2013 пройшов цикл спеціалізації  на кафедрі кардіології НМПАО ім. П.Л.Шупика, та отримав звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю – «кардіологія». 

З 2014 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика, де виконує методичну та організаційну діяльність в роботі кафедри.

З грудня 2015 року навчається в очній аспірантурі  на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.