Search

Палієнко Руслан Капітонович, 1968 р.н., закінчив з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту ім.О.О.Богомольця в 1991 році. З 1991 по 1993 рік навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії №2 Київського інституту удосконалення лікарів на базі Київської обласної клінічної лікарні. В 1993 – 1994 роках працював лікарем-хірургом у відділенні абдомінальної хірургії Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України. З 1994 по 1997 рік навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти, а в 1998 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Стан позапечінкових жовчних протоків при різних формах холецистита та холангіта» за спеціальністю „хірургія” та отримав науковий ступень кандидата медичних наук. З 1997 року зарахований на посаду асистента кафедри хірургії з курсом оперативної хірургії та топографічної анатомії, а з травня 2003 року переведений на посаду доцента кафедри хірургії та проктології КМАПО ім.П.Л.Шупика. В 2007 році Міністерством освіти та науки України присуджено вчене звання доцент.

З вересня 1997 року по грудень 2010 року в працював в хірургічному та проктологічному відділеннях Київської обласної клінічної лікарні, як відповідальний співробітник кафедри з надання високоспеціалізованої медичної допомоги проктологічним хворим. З січня 2010 року працює на базі відділенні загальної та онкологічної колопроктології з палатами для хіміотерапії Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України.

В 2002 році пройшов спеціалізацію з проктології у Львові, а в 2003 році створив та очолив курс з підготовки проктологів на кафедрі хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

В 2005 році пройшов навчання на циклі спеціалізації з онкохірургії для вдосконалення надання допомоги онкохворим з ураженням товстої кишки.

В 2005 році отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія», а в 2007 році отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «проктологія» в Центральній атестаційній комісії МОЗ України.

Виконує повний обсяг відкритих оперативних втручань на органах черевної порожнини та черевній стінці, товстій кишці, промежині. Володіє мініінвазійними ендоскопічними та лапароскопічними методами лікування захворювань товстої кишки.

Надає консультативно-діагностичну та високоспеціалізовану медичну допомогу проктологічним хворим на базі відділенні загальної та онкологічної колопроктологіїї з палатами для хіміотерапії та у відділенні абдомінальної хірургії в Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» Міністерства оборони України.

За час роботи на кафедрі підготував більше 600 лікарів хірургів – проктологів на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах. Є автором понад 100 наукових статей, співавтором національного підручника «Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога». Приймав участь в підготовці та є співавтором уніфікованих програм підготовки лікарів за спеціальністю «проктологія», розробив 7 програм з тематичного удосконалення лікарів хірургів-проктологів на кафедрі хірургії та проктології. Написав тести для атестації проктологів для присудження кваліфікаційних категорій. Є одним із співзасновників журналу «Хірургія України».