Завідувач кафедри

 КЛИМЕНКО Сергій Вікторович
- доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Адреса кафедри:

м. Київ, вул. Відпочинку, 11,

тел.: (044) 409 20 75 та  (044) 481 53 71;

e-mail: klymenko_sergiy@yahoo.co.uk