Search

 

Доктор  медичних наук, професор, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

У 1969 р. закінчила  педіатричний факультет Київського медичного інституту, кандидат медичних наук (1985), доктор медичних наук (2007), професор (2008),  завідувач кафедри клінічної , лабораторної імунології та алергології (2005 - 2015).

Має  Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями: «Клінічна імунологія», «Алергологія» та «Лабораторна імунологія».

Кузнецова Л. В. має багаточислельні наукові праці. Під її редакцією були видані національні підручники, навчально-методичні посібники, монографії, методичні рекомендації, підручники.

Являється керівником науково-дослідної роботи кафедри.

Під керівництвом професора Кузнецової Л. В. були захищені кандидатські та докторські дисертації.

Лариса Володимирівна є керівником наукової школи. Основні напрями досліджень наукової школи: патогенез, діагностика та лікування алергологічних та імунозалежних захворювань.

Являється  членом редакційної колегії за спеціальністю «Імунологія та алергологія»  журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія».