Search

Кандидат  медичних наук, доцент, доцент  кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Закінчив  з  відзнакою  І-й  лікувальний  факультет  Київського  медичного  інституту імені О.О. Богомольця в  1992  році  за  спеціальністю  „лікувальна  справа”. 

Кандидат   медичних  наук,  за  фахом 14. 03. 08 – імунологія  та  алергологія,  присуджена  2 липня 1999  року.

Після  закінчення  КМІ  з  01. 08. 1992 року  по  31. 11. 1992 року  працював  старшим  лаборантом  кафедри  клінічної  імунології  та  алергології  Київського  інституту  удосконалення  лікарів. 

З  10  грудня  1992 року  по  10  грудня  1994 року  навчався  в  клінічній  ординатурі  на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ  за фахом  „алергологія  та  імунологія”  (посвідчення  №211  від  11. 12 1994 року),  після  закінчення  якої  був  зарахований  до  очної  аспірантури.     Під  час  навчання  в  клінічній  ординатурі  виконував  обов’язки  лікаря – ординатора  в  2-му  алергологічному  відділенні  Міського   алергологічного  центру  (МКЛ №8 м. Києва). 

З  30. 12. 1994  по  30. 12.  1997 року  навчався  в  очній  аспірантурі  на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ.   Під  час  навчання  в  аспірантурі  працював  за  сумісництвом  (0,5 ставки  лікаря – ординатора)  в  2-му  алергологічному  відділенні  Міського   алергологічного  центру  (МКЛ №8 м. Києва),  виконував  консультативну  роботу  в  поліклінічному  відділенні  Міського  алергологічного  центру.  Після  закінчення  аспірантури  був  зарахований  на  посаду  асистента  кафедри  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ. 

Працював  асистентом  кафедри – з  27. 12. 1997 р.  по  1998 рік  клінічної  імунології  та  алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, 

з  1998  по  2000 рік – сімейної  медицини,  клінічної  імунології  та  алергології, 

з  2001  по  2005 рік – медичної  генетики,  клінічної  імунології  та  алергології,  з  травня 2005 року – на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КМАПО  ім. П.Л. Шупика.

З 22 лютого 2007 року призначений на посаду доцента кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, працює по теперішній час.

 З  10. 04. 2001  призначений  на  посаду  директора  Київського  міського  центру  клінічної  імунології  та  обраний  головним  фахівцем  ГУОЗ   м. Києва  з  клінічної  та  лабораторної  імунології.  Посаду директора центру  обіймаю  по  теперішній  час.

Дисертація за  темою  „Дослідження  ефективності  імуномодулятору  Рибомунілу  в  комплексному  лікуванні  хворих  на  бронхіальну  астму”  на здобуття  наукового  ступеня  кандидата медичних  наук  захищена   29. 04. 1999 року  в  спецраді  Д 26. 003. 04.  при  Національному  медичному  Університеті  ім. акад. О.О. Богомольця;  присуджено  науковий  ступінь  за  спеціальністю  14.00.08 – алергологія  та  імунологія;

Має  150  наукових  робіт,  з них підручники, навчальні посібники,  монографії.

Має вищу кваліфікаційну категорію з клінічної імунології та алергології.