Search

Асистент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Закінчив  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 1996 році,   за спеціальністю  лікувальна справа.

З 1997 по 1998 роки був стипедіантом  Німецької Служби академічних обмінів в:"Кlinik fur Inner Medizin-IV", Pneumologisches forschungslabour, Jena, Deutschland. Після закінчення курсу спеціалізації з алергології працював  лікарем-ординатором у алергологічному відділенні міської клінічної лікарні № 8  м. Києва.

З 1999 по 2001 роки навчався на  " Middlesex Universiti", London,  UK. Маю вищу ступінь з курсу    "English  for Speakers  of other Languages"  та  "Pitman "s  Qualifications certificate  490947/ 1204/ 5777 from 05.07.2001".

У  2002 році закінчив курси по спеціалізації з клінічної імунології, а у 2003 році курси спеціалізації з  алергології на кафедрі клінічної імунології та алергології  НМАПО імені П. Л. Шупика. Має курси спеціалізації з лабораторної імунології закінчив у 2009 році.

У  2016 році пройшов курси спеціалізації за спеціальністю «Клінічна імунологія».

У 2017 році пройшов стажування зі спеціальності «Алергологія».

Впродовж 2001 по 2005 років працював на фармацевтичних фірмах України та м. Києва. 

З 2005 року працював старшим лаборантом на кафедрі клінічної імунології та алергології НМАПО імені П. Л. Шупика.

З  2008 року працює асистентом кафедри  клінічної, лабораторної імунології та алергології на 0,5 ставки.

Має першу кваліфікаційну категорію за фахом «Лабораторна імунологія».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  14.03.08 –  імунологія та алергологія  на тему:  "Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з сенсибілізацією до пилку амброзії та розробка способів імуномодуляції на фоні традиційного лікування" подана до захисту у спеціалізовану вчену раду  Харківського ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України».

Брав участь в написанні учбових посібників, монографій, методичних рекомендацій.