Search

Кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

У  2002 р.  закінчила Дніпропетровську  медичну академію за спеціальністю «лікувальна справа». Після завершення інтернатури за фахом  терапія працювала в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова.

З 2003 року працювала лікарем приймального відділення обласної клінічної лікарні імені Мечникова  м. Дніпропетровська.

У  2009 році пройшла спеціалізацію за фахом «Алергологія»  в НМАПО імені П. Л. Шупика.

У  2010 році пройшла спеціалізацію за фахом «Клінічна імунологія» в НМАПО імені П. Л. Шупика. З цього часу працює лікарем алергологом – клінічним  імунологом.

Має Першу кваліфікаційну категорію за фахом «Алергологія» та «Клінічна імунологія», також в наявності Вища кваліфікаційна категорія за фахом «Терапія».

З 16 листопада 2012 року по 2018 рік  працювала асистентом на кафедрі клінічної, лабораторної імунології та алергології.

Дисертація  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08. – імунологія та алергологія: «Клініко-імунологічні особливості, діагностика та лікування пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом і гельмінтозом», науковий керівник – д. мед. н., професор Л. В. Кузнецова. Захист відбувся на спеціалізованій вченій раді  Д 64.618.01 Харківського ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України» 07 квітня 2017 року.

З 2018 року – доцент кафедри.

Має друковані праці, серед них є підручники, національні підручники,  практичні посібники, монографії, методичні рекомендації.