Search

Галич Сергій Петрович — д.мед.н., професор. Працює на кафедрі з 2007 року.

  1. Галич Сергій Петрович
  2. Galych.sergey@gmail.com
  3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
  4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, професор,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, віце-президент Всеукраїнськоі асоціації пластичних, естетичних та реконструктивних  хірургів України та  член президії асоціації, член Європейської асоціації  естетичних хірургів (ISAPS).

5. 1984 – 2001 роки – молодший, старший науковий співробітник , а  з 2001 р. – провідний науковий співробітник відділення мікрохірургії  Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії АМН України. З 2004 року – керівник відділу мікрохірургії та трансплантації кисті того ж інституту. З 2007 р. – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2015 року – керівник відділу мікрохірургії, пластичної та відновної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології НАМН України імені О. О. Шалімова. З 2012 і по теперішній час професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Автор  275 наукових праць, з яких 6 монографій , один навчальний посібник ,  60 авторських свідоцтв та патентів  України, 7 методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено та затверджено МОН України 4 кандидатські  та 2 докторські дисертацї.

7. Професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та програм циклів  тематичного удосконалення з різних аспектів  пластичної хірургії.

8.Член  спеціалізованої Вченої ради Національного інститутут хірургії та трансплантології НАМН України ім.О.О.Шалімова за спеціальністю «Хірургія»,  член редакційної  ради  журналу  «Пластична та реконструктивна хірургія»