Search

Співробітники кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів систематично публікують наукові праці у зарубіжних виданнях, в тому числі тих, що індексуються в наукометричній базі даних Scopus та здійснюють постійний пошук можливостей налагодження наукової співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами. Науково-педагогічний склад кафедри, поєднуючи професійну, наукову та громадську діяльність, постійно зустрічається з вченими та фахівцями практичної фармації інших країн (США, Канада, країни ЄС та ін.), бере участь в обговоренні актуальних питань щодо гармонізації вимог до забезпечення якості лікарських засобів на етапах їх життєвого циклу.