Search

УБОГОВ Сергій Геннадійович

ubogov@ukr.net

Освіта. У 2000 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація». З 2000 по 2002 рік навчався в магістратурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії, яку закінчив з відзнакою та золотою медаллю. У 2004−2005 роках навчався на факультеті менеджменту та логістики Національного авіаційного університету.

Кваліфікація. Провізор вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління фармацією». Магістр фармації. Менеджер з логістики. Доктор фармацевтичних наук (2019), доцент (2015).

Професійна діяльність. Протягом 2000 – 2009 років служив на посадах офіцера медичної служби Збройних Сил України: начальником контрольно-експертного відділу Центрального медичного складу Міністерства оборони України (2002 – 2005), науковим співробітником Науково-дослідної лабораторії медичного забезпечення в мирний час Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України у м. Ірпінь Київської області (2008 – 2009). Після звільнення з військової служби працював завідувачем відділу охорони здоров’я РГ «Всеукраїнська Християнська Асамблея» у м. Києві (2009 – 2010).

Наукова діяльність. З 2005 по 2008 роки навчався в очній ад’юнктурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії.

Захистив кандидатську дисертацію «Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи (Київ, 2008).

Захистив докторську дисертацію «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Київ, 2019).

Науковий керівник/консультант обох дисертацій – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В. В.

Сфера наукових інтересів – створення, контроль та забезпечення якості лікарських засобів; фармацевтична логістика; правові, етичні, духовні аспекти фармації та охорони здоров’я.

Автор та співавтор понад 150 друкованих праць.

Викладацька діяльність. Працював доцентом кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (2010 – 2011), доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика (2012 – 2018).

З вересня 2018 року працює завідувачем кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П. Л. Шупика.

Громадська діяльність. Член кількох рад, комісій, робочих груп при НМАПО імені П. Л. Шупика, МОН України, МОЗ України, Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, заступник головного редактора науково-практичного журналу «Фармацевтичний журнал», член групи рецензентів наукового журналу Польської медичної асоціації «Wiadomości Lekarskie», що індексується в науко метричній базі даних Scopus.