Search

Доцент кафедри

ПИЛИПЧУК Любов Борисівна

Snopok2@ukr.net

Освіта. Закінчила Львівський державний медичний інститут (нині Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) у 1979 році за спеціальністю «Фармація».

Кваліфікація. Провізор за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Кандидат фармацевтичних наук (1992), доцент (1998).

Професійна діяльність. Працювала провізором-аналітиком, заступником завідуючого, в.о. завідувача контрольно-аналітичної лабораторії аптечного управління Київського міськвиконкому (1979 – 1988). Працювала експертом в Державному експертному центрі МОЗ України (2000 – 2013).

Наукова діяльність. З 1988 по 1991 роки навчалася в очній аспірантурі на кафедрі фармацевтичної хімії Київського інституту удосконалення лікарів (нині – НМАПО імені П. Л. Шупика).

Захистила дисертаційну роботу «Фізико-хімічні дослідження в області створення і стандартизації лікарських форм з кверцетином» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (Київ, 1992). Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Максютіна Н. П.

Автор та співавтор понад 110 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації лікарських засобів; співрозробник нового лікарського засобу «Корвітин для ін’єкцій».

Викладацька діяльність. Працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П. Л. Шупика (1992 – 2015).

З вересня 2018 року по теперішній час працює доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П. Л. Шупика.

Є відповідальною за наукову діяльність кафедри.