Search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Аналітично-контрольна фармація» та «Загальна фармація». Понад 20 років проводяться передатестаційні цикли зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація». Здійснюється тематичне удосконалення провізорів з актуальних питань стандартизації, забезпечення і контролю якості та запобігання фальсифікації лікарських засобів. Крім того, кафедра проводить підготовку лікарів і провізорів з наукових основ застосування фітотерапевтичних та гомеопатичних засобів у профілактиці та лікуванні захворювань. Колективом кафедри проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання.

Кафедра здійснює методичне керівництво заочною частиною підготовки провізорів-інтернів на  базах стажування, які входять до затвердженого Реєстру баз стажування, прикріплених до кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

 

Підготовка магістрів фармації 

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за такими дисциплінами:

 • обов’язкові дисципліни: «Фармацевтична хімія», «Токсикологічна та судова хімія», «Ресурсознавство лікарських рослин», «Стандартизація лікарських засобів»;
 • дисципліни вільного вибору: «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків», «Теоретичні основи синтезу», «Вирощування лікарських рослин», «Розробка лікарських засобів», «Клінічне вивчення лікарських засобів», «Системи якості у фармації»;
 • практики: «Навчальна практика з фармакогнозії», «Виробнича практика з фармацевтичної хімії».

  На кафедрі проводяться цикли: 

  Спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю «Загальна фармація» (4 місяці);

  Спеціалізації за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація» (2 місяці).

  Передатестаційної підготовки за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація» (1 місяць).

  Стажування (для провізорів, які підтверджують звання провізора-спеціаліста) за спеціальностями:

  • «Загальна фармація» (1 місяць);
  • «Аналітично-контрольна фармація» (1 місяць).

  Тематичного удосконалення:

  • «Основні засади функціонування систем якості аптечних закладів» (для провізорів, 2 тижні, очно-заочний з елементами дистанційного навчання);
  • «Актуальні питання загальної фармації» (для провізорів – керівників інтернатури, 2 тижні);
  • «Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії» (для провізорів та лікарів, 2 тижні, очно-заочний з елементами дистанційного навчання);
  • «Сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів природного походження» (для провізорів та лікарів, 2 тижні, очний та очно-заочний з елементами дистанційного навчання);
  • «Сучасні підходи до використання лікарських рослинних препаратів» (для провізорів та лікарів, 2 тижні, очний та очно-заочний з елементами дистанційного навчання);
  • удосконалення фармацевтів «Фармація» (для фармацевтів, 1 місяць).

   

  Заняття проводяться в аудиторіях, лабораторіях, навчальних кімнатах, що устатковані апаратурою для навчального процесу, в тому числі комп’ютерною і мультимедійною технікою. У навчальному процесі використовуються навчально-методичні матеріали, розроблені науково-педагогічним складом кафедри, електронні засоби навчання (методичні матеріали, посібники, підручники, електронні версії фармакопей, тощо), кафедральна бібліотека наукових фахових видань та ресурси бібліотеки академії, інтернет-ресурси. Підвищенню ефективності та індивідуалізації навчання,  моніторингу засвоєння знань та їх систематизації сприяє інформатизація навчального процесу. Кафедра обладнана міні-комп’ютерним класом. Для проведення практичних, семінарських занять у відповідності з укладеними угодами використовуються приміщення навчальних баз НВО «Екомед», ТОВ «ТАС-ФАРМА», ТОВ «Віталюкс», аптечних закладів, керівники яких є членами ОГО «Чернігівська ліга фармацевтів». 

  Кафедра здійснює методичне керівництво заочною частиною підготовки провізорів-інтернів на наступних базах стажування:

  • Аптека № 182 м. Черкаси;
  • Аптека міжлікарняна № 489 м. Львів;
  • Громадська організація «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део», м. Вінниця;
  • КП «Аптека №182» Черкаської обласної ради (м. Черкаси).
  • КП «Аптека Міжлікарняна» м. Житомир;
  • КП «Бориспільська центральна аптека № 24» (Київська область);
  • КП «Фармація» м. Київ ;
  • КП «Яготинська центральна районна аптека № 20» (Київська область);
  • КП аптека «Дитяча» м. Житомир;
  • КП аптека № 181 м. Біла Церква;
  • Обласна громадська організація «Чернігівська ліга фармацевтів», м. Чернігів;
  • ПП «Житія», м. Коростень, Житомирська обл..;
  • ПП «Фармація» м. Васильків;
  • ТОВ “Віталюкс”,м. Київ;
  • ТОВ “Коростенська ЦРА”, м. Коростень;
  • ТОВ “ТАС-ФАРМА”, м. Київ;
  • ТОВ «Аптека 58» м. Київ;
  • ТОВ «Аптекарь», м. Київ;
  • ТОВ «Вітамінка», м. Київ;
  • ТОВ «Компанія «Фарм − Союз», м. Київ;
  • ТОВ «Лекфарм»; МЛА № 210 філія ПКП «Полтавафарм»;
  • ТОВ «Пані Аптека»;
  • ТОВ «Смарт-Фармація», м. Вишневе, Київська обл..;
  • ТОВ «Техмедсервіс» м. Вінниця;
  • ТОВ «Хмельницька міська перша аптека»;
  • ТОВ ЦРА №166, Харківська обл.
  • ЦРА № 58 Попільнянского району (Житомирська область).

Однією з невід’ємних складових діяльності кафедри є виховна робота. При цьому, особлива увага приділяється виховній роботі з провізорами-інтернами. Під час спілкування зі слухачами значна увага приділяється обговоренню правових, соціально-етичних, культурних та психолого-педагогічних аспектів професійної діяльності фармацевтичних працівників. Кураторами циклів проводиться відвідування та перевірка гуртожитку, в якому проживають слухачі та інтерни. Крім того, разом з науково-педагогічним складом кафедри студенти (провізори-інтерни, слухачі, магістранти, аспіранти) беруть участь у факультативних навчально-просвітницьких заходах (екскурсіях, виставках, семінарах, презентаціях, науково-практичних конференціях тощо).

1.       Міністерство охорони здоровя України – http://www.moz.gov.ua
2.       Державна служба України з лікарських засобів – www.diklz.gov.ua/
3.       Програма ВООЗ по лікарським засобам – http://who.int/medicines/en/
4.       Програма попередньої кваліфікації лікарських засобів ВООЗ – http://apps.who.int/prequal/
5.       Сайт Міжнародної конференції по гармонізації – http://www.ich.org/
6.       Європейські керівні вказівки по лікам для людини – http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
7.       Міжнародна фармацевтична федерація – http://www.fip.org/
8.       Сайт для фармацевтів та провізорів – http://flogia.ru/
9.       Фармацевтичний сайт – http://www.pharmax.ru/
10.     Щотижневик Аптека – http://www.apteka.ua/
11.     Сайт«Надлежащая производственная практика» – http://www.gmpua.com/
 1. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств: в 3-х томах на русском языке / Под ред. член-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского – Харьков: изд. «НТМТ», 2011 г. т. 2. – 474 с.
 2. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств: в 3-х томах на русском языке / Под ред. член-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского – Харьков: изд. «НТМТ», 2011 г. т. 1. – 464 с.
 3. Артюх Т.О. Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів: автореф. дис. …канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / Артюх Т.О. – Харків: Нац. фармац. ун-т, 2012. – 25 с.
 4. Биофлавоноиды как органопротекторы (кверцитин, корвитин, квертин) / Максютина Н.П., Мойбенко А.А, Мохорт Н.А., Пархоменко А.Н., Шаламай А.С., Французова С.Б., Пилипчук Л.Б., Досенко В.Е., Пашевич Д.А., Портниченко А.Г., Нагибин В.С., Павлюченко В.Б., Кузьменко М.А., Кожухов С.Н., Коваль Е.А.; под редакцией академика НАН Украины Мойбенко А.А. – Киев: Наукова думка. – 2012. – 274 с.
 5. Ветютнева Н.О. Організація роботи уповноваженої особи суб’єкта фармацевтичної діяльності по виявленню неякісних та фальсифікованих ліків: інстр.-метод. матеріали / Н.О. Ветютнева, Н.І. Паршина, Г.С. Ейбен. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 19 с.
 6. Ветютнева Н.О., Паршина Н.І., Ейбен Г.С. Стандартні операційні процедури у діяльності уповноваженої особи суб’єкта фармацевтичної діяльності (інструктивно-методичні матеріали). – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 20 с.
 7. Ветютнева Н.О. Загальні методи аналізу та систематизації рослинної сировини за технологічним підходом при виготовленні гомеопатичних матричнрх настойок / Н. О. Ветютнева, Н. С. Недорезанюк, Т. І. Ющенко. – Методичні рекомендації. – Вінниця, 2011. – 40 с.
 8. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Процесний підхід у забезпеченні якості лікарських засобів в лікарняних аптеках // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 387–392.
 9. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Буднікова Т.М. Дослідження жирнокислотного складу ліпофільних фракцій трави рути запашної та листя горіха грецького // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 236–241.
 10. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Основні вимоги до регулювання обігу та забезпечення якості біологічних лікарських засобів // Інструктивно-методичні матеріали. – К.: Спринтер. – 2013. – 18 с.
 11. Ветютнева Н.А., Убогов С.Г., Загорий Г.В. Дослідження етичних аспектів діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – С. 522–533.
 12. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Загорій Г.В., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина І // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип. 24, кн. 5 – С. 276–288.
 13. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2018. – Т. 11. – № 1 (26). – С. 83–90.
 14. Візуальні методи для виявлення підроблених або субстандартних лікарських засобів: Методичні рекомендації / В.Г. Варченко, С.В. Сур. – К.: ТОВ «Моріон», 2000. – 16 с.
 15. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптеки: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015. – К.: МОЗ України, 2015. – 109 с. – (Стандарт МОЗ України).
 16. Вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів в умовах аптеки: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015. – К.: МОЗ України, 2015. – 76 с. – (Стандарт МОЗ України).
 17. Георгиевский В.П., Георгиевский Г.В., Зинченко А.А., Куликов А.Ю., Назарова Е.С., Колиснык А.В. Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания и контроля качества лекарственных средств в Украине / Под ред. член-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского. – Харьков: изд. «НТМТ», 2016. – 288 с.
 18. Державна Фармакопея України: в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Харків, 2015. – Т.1. –1135 с.
 19. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид., Xарків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с.
 20. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид., Xарків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 3. – 732 с.
 21. Директива 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 06.11. 2001 «О своде законов Сообщества в отношении лекарственных средств для человека» (с изменениями).
 22. Ейбен Г.С. Принципи функціонування системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності: автореф. дис. …канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / Ейбен Г.С. – К.: Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, 2011. – 24 с.
 23. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України. – Харків: Золоті сторінки, 2010. – 16 с.
 24. Забезпечення якості лікарських засобів в лікувально-профілактичних закладах: Методичні рекомендації / Л.О. Федорова, Н.О. Ветютнева, М.П. Дейкун / Чернігів, 2003. – 7 с.
 25. Забезпечення, контроль якості і стандартизація лікарських засобів: Навчально-методичний посібник / За ред. професора Н. О. Ветютневої. – Вінниця, ПП «ТД» Едельвейс і К», 2016. – 505 с.
 26. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96ВР.
 27. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи з протидії підробці фармацевтичної продукції та подібним злочинам, що несуть загрозу громадському здоров'ю».
 28. Закон України від 08.09.2011 № 3718-VI «Зміни до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів».
 29. Законодавче забезпечення системи контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Харків: НФаУ. – 2010. – 210 с.
 30. Коваленко С.М., Лебединець В.О., Коваленко Св.М. Концептуальні основи систем управління якістю. Основоположнi принципи мiжнародного стандарту ISO 9000:2000. – Харків: Золотi сторiнки, 2003. – 96 с.
 31. Коваленко С.М., Левашова І.Г., Коваленко Св.М., Єрьоменко Р.Ф., Должикова О.В. Стандартизація і сертифікація у фармації: курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Харків: Золотi сторiнки, 2011. – 320 с.
 32. Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011−2020 роки, затверджена наказом МОЗ України від 13.09.2010 № 769 (зі змінами).
 33. Лебединец В.А., Коваленко С.Н., Коваленко Св.Н. Управление качеством: учеб. пособ. – Харьков: НФаУ, 2013. – 320 с.
 34. Левашова И.Г., Мурашко А.Н., Подпружников Ю.В. Надлежащие практики в фармации: учебник. – К.: МОРИОН, 2006. – 256 с.
 35. Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних/біологічних продуктів (IСН Q5C): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 22 с. – (Стандарт МОЗ України).
 36. Лікарські засоби. Випробування стабільності: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004. – К.: МОЗ України, 2004. – 60 с. – (Стандарт МОЗ України).
 37. Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)): Настанова CT-Н МОЗУ 42-6.0:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 45 с. – (Стандарт МОЗ України).
 38. Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 62 с. – (Стандарт МОЗ України).
 39. Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 8 с. – (Стандарт МОЗ України).
 40. Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 10 с. – (Стандарт МОЗ України).
 41. Лікарські засоби. Належна виробнича практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016. – К.: МОЗ України, 2016. – 335 с. – (Стандарт МОЗ України).
 42. Лікарські засоби. Належна клінічна практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008. – К.: МОЗ України, 2009. – 67 с. – (Стандарт МОЗ України).
 43. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008. – К.: МОЗ України, 2009. – 27 с. – (Стандарт МОЗ України).
 44. Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 67 с. – (Стандарт МОЗ України).
 45. Лікарські засоби. Належна практика зберігання: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 19 с. – (Стандарт МОЗ України).
 46. Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012. – К.: МОЗ України, 2012. – 13 с.– (Стандарт МОЗ України).
 47. Лікарські засоби. Належна регуляторна практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 24 с. – (Стандарт МОЗ України).
 48. Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015. – К.: МОЗ України, 2015. – 105 с. – (Стандарт МОЗ України).
 49. Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності: Настанова СТ-Н 42-3.2:2004 МОЗУ. – К.: МОЗ України, 2004. – 33 с. – (Стандарт МОЗ України).
 50. Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних/біологічних продуктів (IСН Q6В): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 34 с. – (Стандарт МОЗ України).
 51. Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 26 с. – (Стандарт МОЗ України).
 52. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 13 с. – (Стандарт МОЗ України).
 53. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 13 с. – (Стандарт МОЗ України).
 54. Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 22 с. – (Стандарт МОЗ України).
 55. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ), затверджені постановою КМУ від 30.11.2016 № 929.
 56. Наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 39 «Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.
 57. Настанови з якості. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004. – К.: МОЗ України, 2004. – 14 с. – (Стандарт МОЗ України).
 58. Паршина Н.І. Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських засобів на територіальному рівні (на прикладі м. Києва): автореф. дис. … канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / Паршина Н.І. – К.: Київська мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, 2004. – 20 с.
 59. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. – Постанова КМУ від 26.05.2005 № 376.
 60. Порядок відбору зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу під час здійснення державного контролю якості таких засобів. – Постанова КМУ від 03.02.2010 № 260.
 61. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну. – Постанова КМУ від 14.09.2005 № 902.
 62. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів. – Постанова КМУ від 03.02.2010 № 260.
 63. Порядок встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України. – Наказ МОЗ України від 22.11.2011 № 809.
 64. Порядок здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів. – Наказ МОЗ України від 01.10.2014 № 698.
 65. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. – Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 724.
 66. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів. – Наказ МОЗ України від 26.09.2013 № 835.
 67. Порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі. – Наказ МОЗ України від 29.09.2014 № 677.
 68. Порядок перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. – Наказ МОЗ України від 11.07.2012 № 513.
 69. Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення. – Наказ МОЗ України від 26.08.2005 № 426 (зі змінами).
 70. Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються. – Наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1008.
 71. Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики. – Наказ МОЗ України від 27.12.2012 № 1130.
 72. Порядок проведення перевірки виробництва лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію. – Наказ МОЗ України від 17.03.2010 № 236.
 73. Порядок проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів. – Наказ МОЗ України від 23.08.2005 № 421.
 74. Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що виробляються згідно із затвердженими прописами. – Наказ МОЗ України від 17.12.2008 № 754.
 75. Правила виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках. – Наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812 (зі змінами).
 76. Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджені наказом МОЗ України від 16.12.2003 № 584 (із змінами).
 77. Правила проведення утилізації та знищення лікарських засобів. – Наказ МОЗ України від 27.04.2015 № 242.
 78. Примірний табель технічного оснащення лабораторій з аналізу якості лікарських засобів. – Наказ МОЗ України від 08.04.2011 № 198.
 79. Про настанову ВООЗ та МФФ «Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг», затв. наказом МОЗ України від 30.05.2013 № 455.
 80. Програма боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів на 2003−2008 роки. – Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1075.
 81. Римар М.В. Комплексоутворення німесуліду, мелоксикаму, ібупрофену з високомолекулярними сполуками та модифікація розчинності субстанцій: автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 15.00.02 / М.В. Римар, 2015. – 23 с.
 82. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000-2007. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Національний стандарт України).
 83. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 22 с. – (Національний стандарт України).
 84. Системы качества и надлежащие практики в фармации: Учебное пособие / Ю.В. Подпружников, А.С. Немченко, Л.Н. Андрюкова, Н.И. Гуменюк / Под редакцией В.П. Черных, Ю.В. Подпружникова. – К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 652 с.
 85. Стандарт. Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення. – Наказ МОЗ України від 14.09.2005 № 471.
 86. Стандартизація фармацевтичної продукції / М. Ляпунов, О. Безугла, О. Соловйов, В. Стеців, Ю. Підпружников. – Харків: Морион, 2012. – 728 c.
 87. Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів: Колективна монографія / за наук. ред. Н.О. Ветютневої. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 400 с.
 88. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б. Обґрунтування структурної моделі забезпечення якості лікарських засобів на основі споживач-орієнтованого підходу // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 75–81.
 89. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування // Фармаком. – 2016. – № 3. – С. 46–50
 90. Угода про співробітництво в боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів. – Постанова КМУ від 08.12.2010 № 1114.
 91. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю: ДСТУ ISO 9004-2012. – К.: Мінекономрозвитку України, 2013. – 39 с. – (Національний стандарт України).
 92. Фармацевтична енциклопедія / НФаУ та ін.; ред. рада: В.П. Черних (голова) та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua.
 93. Фармацевтична хімія: Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 560 с.
 94. Фармацевтичний аналіз: навчальний посібник / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко [та ін.]; за загальною ред. В.А. Георгіянц; Національний фармацевтичний університет. – Харків: Золоті сторінки; НФаУ, 2013. – 550 с.
 95. Федорова Л.О. Організаційне забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування: автореф. дис. … канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / Федорова Л.О. – К.: Київська мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, 2006. – 22 с.
 96. Федорова Л.О., Ветютнева Н.О., Дяченко С.О. Інформаційне забезпечення державних інспекторів територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів: метод. рек. – К.: Укрмедпатентінформ. – 2005. – 19 с.
 97. Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В. Подпружников, А.А. Ишмухаметов, А.С. Немченко и др.; под общ. ред. А.А. Ишмухаметова. – М.: ООО «Группа Ремедиум», 2015. – 432 с.
 98. Хмельницька О.А. Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні: автореф. дис. …канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / Хмельницька О.А. – Харків: Нац. фармац. ун-т, 2007. – 25 с.
 99. Шишкіна І.В. Науково-практичні засади з оптимізації діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів: автореф. дис. …канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / І.В. Шишкіна. – Харків: Нац. фармац. ун-т, 2011. – 27 с.
 100. Шукаєва О.П. Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу: автореф. дис. …канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 / О.П. Шукаєва. – Запоріжжя: Запорізький держ. мед. ун-т, 2014. – 25 с.
 101. European Pharmacopoeia. – 8th ed. – Strasbourg: Council of Europe, 2015. – 6111 p.
 102. German Homeopathic Pharmacopeia, Volume 2 General Part, GHP Issued in 2001, translated from German by Stephen Benyunes, Ad-Ex Translations Ltd, Pharma Division, London, Medpharm Scientific Panlishers. – 2003.
 103. Japanese Pharmacopoeia. – 16th ed. – Токіо, 2011.– 2326 p.
 104. Pharmacopee Francaise 6 axed, Supplement:Monographses de slushed pour preparation homeopathiques, Paris (1989) [Електронна версія].
 105. The United States Pharmacopoeia 37: The National Formulary 32. – New York, 2014. – 2569 p.
 106. The Homoeopаthic Pharmacopoeia of the United States. – Revision service. – official Compendium from July 1/1992.
 107. The British Pharmacopoeia. – 12th ed. – London: HMSO, 2015. – 6024 p.
 108. Vetiutneva N.A., Rymar M.V., Kazimirov V.P., MinarchenkoV.N., Makiyan S.A. Investigation of physical and physicochemical properties of nimesulide solid dispersion with polyethylene glycol 6000, Kollidon 25, β-cyclodextrin and mechanisms of their interaction // International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry – 2015. – Vol. 4 (4). – P. 1–8.