Search

Кафедра створена в 1986 році згідно з наказом від 02.01.1986 № 1 ГУУЗ Міністерства охорони здоров'я СРСР відповідно до рішення Всесоюзної наради активу робітників МОЗ з прискорення науково-технічного прогресу. Спочатку кафедра носила назву кафедри медичної інформатики та обчислювальної техніки, з 1996 року - кафедра медичної інформатики. З 2000 р. до складу кафедри ввійшов курс педагогіки та психології.

Кафедра є опорною в системі післядипломної медичної освіти.

Ініціатором створення першої такої кафедри не лише в Україні, а й на території колишнього Радянського Союзу став відомий учений - Озар Петрович Мінцер, який і нині її очолює.

Історія розвитку кафедри, як і самої науки інформатики, поки ще коротка, але дуже насичена яскравими подіями. За період свого існування кафедра стала однією з провідних в Україні та опорною на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П.Л. Шупика, оскільки тут проходять підвищення кваліфікації викладачі з питань педагогіки та психології.

За 25 років на кафедрі пройшли підготовку понад сім тисяч слухачів, серед яких майже половина практичні лікарі. Також навчалися наукові співробітники, викладачі вищих медичних навчальних закладів України, аспіранти та магістранти. Короткострокові цикли на кафедрі пройшли понад 15 тисяч інтернів і слухачів суміжних циклів. Співробітниками підрозділів медичної інформатики і педагогіки та психології проведено понад 350 циклів тематичного вдосконалення. Протягом 25 років свого існування кафедра проводила виїзні цикли в усіх областях України, а за часів Радянського Союзу виїжджала в інші республіки: Росію, Вірменію, Казахстан, Азербайджан.

У 2000 році до складу кафедри медичної інформатики ввійшов курс педагогіки та психології, трансформований із відповідної кафедри. Кафедра педагогіки та психології була створена в складі факультету підвищення кваліфікації викладачів у 1995 р. за наказом ректору КДІУЛ. На початку своєї діяльності (вересень-грудень 1995 p.) кафедра забезпечувала викладання психолого-педагогічного модулю циклу "Сучасні аспекти навчання в медицині", організованого кафедрою медичної інформатики та обчислювальної техніки, а в січні 1996 р. стала проводити самостійні цикли. Її засновником і завідувачем був доктор педагогічних наук, професор Микола Васильович Черпінський.

У 2006 році за ініціативи кафедри створено науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти (Центр ДО), оснащений потужнім сучасним обладнанням.