Search

 

Доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України, академік міжнародної академії освіти і науки. 

Зозуля Андрій Іванович, народився 05 квітня 1973 р. В 1990 році закінчив 10 класів середньої школи № 24 у місті Києві. В 1997 році закінчив 1-й лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Був направлений для проходження інтернатури з нейрохірургії у Київську міську лікарню швидкої медичної допомоги та на кафедру нейрохірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. Після закінчення інтернатури 1998 році отримав звання лікаря спеціаліста за спеціальністю нейрохірургія. Працював на посаді лікаря-ординатора у 2-му нейрохірургічному відділенні Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги. В 2001 р. переведений на посаду лікаря-нейрохірурга нейрохірургічного відділення Олександрівської міської клінічної лікарні, де працюю по цей час. 2003-2005 рр. навчання в клінічній ординатурі. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію з нейрохірургії на тему «Ефективність нейрохірургічного лікування ішемічних інсультів, спричинених оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних артерій» за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія (науковий керівник - член-кор. НАМН України, професор М.Е. Поліщук), у 2014 році захистив докторську дисертацію по соціальній медицині «Медико-соціальне обґрунтування якісно-нової системи спеціалізованої допомоги хворим з цереброваскулярними хворобами» (наукові консультанти - академік НАМН України, професор Цимбалюк В.І. і д. мед. н. Слабкий Г.О.). В 2011 році призначений головним позаштатним спеціалістом з нейрохірургії ДОЗ м. Києва. З 20.02.2007 року по 01.03.2011 - був за сумісництвом асистентом кафедри нейрохірургії, а з 2011 - по теперішній час асистент, доцент, професор кафедри медицини невідкладних станів. Загальний стаж роботи 20 років, науково-педагогічний -10.           

Має вищу квафілікаційну категорію з нейрохірургії (2014), соціальної медицини (2014), сертифікат з медицини невідкладних станів (2012).

Автор  250 наукових робіт, з яких 4 – підручника, 12 навчальних посібника, 3 монографій, 2 методичних рекомендацій, 13 інформаційних листів. Співавтор 21 свідоцтва на винахід та корисну модель.