Search

Кафедра мікробіології

Історія кафедри мікробіології починається з 1921 р., коли була  організована кафедра мікробіології та лабораторної діагностики, що проводила підготовку лікарів - клінічних лаборантів. З 1932 р., коли почали спеціалізуватись головним чином лікарі - мікробіологи, назву було змінено на «кафедра мікробіології». Її засновник і перший завідуючий — доктор медичних наук професор  М. Г.Беньяш, очолював кафедру до 1941 року.

У довоєнний період випуск слухачів за рік становив в середньому 30–40 чоловік за умови шестимісячних циклів спеціалізації. В цей час на кафедрі працювали такі кваліфіковані спеціалісти, як другий професор кафедри доктор медичних наук Г. С. Барг, доценти Б. Я. Ельберт (1932–1938) та С. І. Фельдман (1938–1941). Розміщувалась кафедра в основному корпусі Інституту в окремому флігелі (вул. Саксаганського, 75), займаючи 6 учбових кімнат і декілька підсобних приміщень. З 1965 року і дотепер кафедра розташована в адміністративному корпусі НУОЗ України імені П. Л. Шупика, займаючи на третьому поверсі окреме крило площею 300 м2.

Після звільнення Києва у 1944 р кафедра відновила свою діяльність під керівництвом (до 1953 р.) дійсного члена АН України професора В. Г. Дроботько (1885–1966), відомого епідеміолога, який розробив положення про суть дисоціації мікроорганізмів. Його наукові праці присвячені питанням сільскогосподарської, медичної та промислової мікробіології, антибіотикам рослинного походження тощо.

У 1953–1963 рр. кафедру очолював доктор медичних наук професор С. С. Речменський — відомий спеціаліст з аеромікробіології, 1963–1975 рр. — доцент Ф. Д. Повелиця, 1976–1997 рр. — Лауреат державної премії СРСР доктор медичних наук професор В. О. Знаменський; з квітня 1997 р. по лютий 2007 р. — доктор медичних наук професор І. П. Білько. В цей час на кафедрі працювали доценти О. В.Івкіна, О. П. Синельникова, М. С. Іванова, Н. В. Дегтяр, О. В. Григорьєв, А. І. Якименко, асистенти — кандидати медичних наук В. О. Ярошенко, Д. К. Ведибеда, І. Б. Блок, Л. В. Григор’єва, А. С. Вєршигора, С. М. Кузьминський.

З лютого 2007 р. по січень 2008 р керівником кафедри мікробіології і епідеміології була доктор медичних наук професор Н. О. Виноград, з січня 2008 року по листопад 2009 обов’язки завідувача кафедри виконував доктор медичних наук професор І. П. Білько, з листопада 2009 р. по вересень 2014р. - доктор медичних наук, професор В. В. Гавура.

З вересня 2014 і по вересень 2019 рік  кафедру очолював доктор медичних наук,доцент Айдин Гурбан Огли Салманов.

У теперішній час викладацьку та наукову роботу на кафедрі здійснюють завідувач кафедри ,доктор медичних наук професор  Д. Л. Кирик, кандидати медичних наук доценти В. М. Благодатний, О. І. Нікольська, асистенти Іваненко В.К.,Брудько А.П.

Навчальний процес на кафедрі охоплює  спеціальність - «бактеріологія» , щодо якої розроблені та постійно переглядаються навчальні плани і програми стажування, спеціалізації, передатестаційних циклів, з 1992 р. для заключних іспитів використовуються розроблені на кафедрі та затверджені МОЗ України комп’ютерні атестаційні програми. Щорічно на кафедрі навчаються від 400 до 500 спеціалістів.

У 1994 році сумісно з кафедрою вірусології розроблено та затверджено МОЗ України навчальний план і програму та комп’ютерну атестаційну програму інтернатури зі спеціальності «мікробіологія і вірусологія», за якою вже пройшли підготовку понад 400 лікарів-інтернів; спільно з ХМАПО та НМУ ім. О. О. Богомольця розроблено і затверджено МОЗ України навчальний план і програму інтернатури зі спеціальності «епідеміологія».

Кафедра постійно співпрацює із закладами охорони здоров’я Києва та Київської області. Викладачі кафедри приймають активну участь у щорічних семінарах бактеріологів та епідеміологів Києва та Київської області, здійснюють постійну консультативну роботу, за необхідності приймають участь у розшифровці спалахів інфекційних хвороб на території України та вирішенні інших питань, що стосуються мікробіології та епідеміології.

За час існування кафедри її наукова діяльність була спрямована на розробку нових та удосконалення існуючих методичних підходів до мікробіологічної діагностики ієрсиніозів, дифтерії, холери, туберкульозу, розробку профілактично-лікувальних препаратів на основі природних мінералів з високими сорбційними властивостями щодо біоорганічних патогенів (успішно проведена робота щодо конструювання та запровадження у практику нових лікувальних препаратів на основі сорбційних матеріалів: «Ентеросгель», «Імосгент», «Алуніт»), розробку методів корекції та профілактики мікробіоценотичних порушень, в тому числі, створення нових та підвищення біологічної активності існуючих еубіотичних і пробіотичних препаратів. З 1992 по 2003 рр. у складі кафедри працювала наукова група (старші наукові працівники кандидати медичних наук В. Ф. Рудиченко, В. П. Волкова, старший лаборант О. І. Штанкова, лаборант К. Г. Трушкіна), що багато уваги приділяла дослідженням можливостей використання в практиці охорони здоров’я природних матеріалів як сорбентів.

Нині основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є вивчення резистентності умовно-патогенних мікроорганізмів до антимікробних препаратів, контроль і профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, новітні технології інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я різного профілю.

У 2019 р. на базі кафедри створено громадську організацію «Школа клінічного мікробіолога",що долучила до своєї роботи більше 700 бактеріологів з усіх регіонів України,а також Німеччини,Нідерландів,Білорусії і Росії.

Велика увага на кафедрі приділяється підготовці педагогічних та наукових кадрів. Захищено 8 кандидатських дисертацій: Л. Г. Маханєва, Г. С. Андреєва, В. П. Саргєян, П. П. Литовченко, Н. Г. Шелкова, О. І. Нікольська, громадянин АРЕ Магер Абу Ель Хава, громадянин Лівії Джома Хувядж. Науковими керівниками вказаних дисертаційних робіт були професори В. О. Знаменський та І. П. Білько. В даний час на кафедрі закінчила навчання заочний аспірант Філоненко Г. І., яка успішно виконала дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії(науковий керівник доктор медичних наук,професор Кирик Д.Л).

За період з 1976 р. співробітниками кафедри опубліковано понад 600 наукових праць, у тому числі: монографій — 38, підручників – 2, навчальних посібників - 8, довідників — 4, методичних рекомендацій 13, інформаційних листів 6, отримано 18 авторських свідоцтв на винаходи і 52 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції.


З 1944 року (після звільнення Києва від німецької окупації) кафедра мікробіології відновлює свою роботу. З 1944 по 1958 рік її очолює Дійсний член Академії наук України, професор Дроботько В. Г. (1885-1966) – відомий епідеміолог, який розробив положення про суть дисоціації мікроорганізмів; його основні наукові праці були присвячені питанням сільськогосподарської, медичної та промислової мікробіології, антибіотикам рослинного походження та ін. 


У 1953 – 1963 роках кафедру мікробіології очолював доктор медичних наук, професор Речменський С. С. – відомий спеціаліст з аеромікробіології.

З 1965 року кафедра мікробіології розміщується у приміщені адміністративно-теоретичного корпусу Київського державного Інституту удосконалення лікарів (вул. Дорогожицька, 9), де знаходиться і у теперішній час. 

 

З 1963 по 1975 рік  кафедру мікробіології очолював

доцент Повелица Ф. Д. 

З 1962–1977 рр. - доцент Івкіна Ольга Вікторівна. 

 

З 1976 по 1997 рік кафедрою мікробіології завідував

доктор медичних наук, професор,

Лауреат державної премії СРСР

Знаменський Володимир Олексійович.

 

 У 1999 році  кафедра мікробіології була реорганізована і з цього часу вона називається  “Кафедра мікробіології і епідеміології”.  

З квітня 1997 року виконував обов`язки, а з січня 1998 до 2007 року (в 2008-2009 роках виконував обов’язки) кафедрою мікробіології завідував доктор медичних наук, професор Білько Іван Петрович.  

У 2007 році кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Виноград Наталія Олексіївна. 

З грудня 2009 до 2014 року кафедру мікробіології і епідеміології очолює доктор медичних наук, професор Гавура Віктор Васильович.


З вересня 2014 року по вересень 2019 року кафедру мікробіології і епідеміології очолював доктор медичних наук, доцент Салманов Айдин Гурбанович 
З грудня 2019 року кафедру мікробіології очолив доктор медичних наук професор Кирик Дмитро Леонідович