Search

Кирик Дмитро Леонідович– доктор медичних наук (1998), вчене звання доцента (2011), професор (2018). Працює на посаді завідувача кафедри з грудня 2019 року.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) у 1984 році (санітарно-гігієнічний факультет). Працював лікарем - епідеміологом у санітарно-епідеміологічних закладах районного, обласного і республіканського рівнів (1984-1991). У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Організація системи епідеміологічного нагляду у зоні дії ветеринарно-санітарного утилізаційного заводу» за спеціальністю «епідеміологія». У 1991-2000  роках працював старшим і провідним науковим співробітником лабораторії зоонозних інфекцій Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. У 1998 році захистив докторську дисертацію «Біологічні властивості збудників кампілобактеріозу, особливості епідеміологічного процесу та удосконалення методів лабораторної діагностики» за спеціальностями «мікробіологія» та «епідеміологія». З 2001 року працював на посаді професора кафедри. З грудня 2019 року-завідувач кафедри.Лікар - бактеріолог вищої категорії.

Автор понад 100 друкованих наукових праць, в тому числі 19 включено у наукометричні бази SCOPUS і WEB of SCIENCE, співавтор 1 підручника,5 навчальних посібників та 1 монографії, автор 6-ти патентів на винахід,3-х патентів на корисну модель. Підготував двох кандидатів наук.Є науковим консультантом докторської дисертації,що виконується.

Науковий напрямок: клінічна мікробіологія, молекулярні методи в клінічній та експериментальній мікробіології, молекулярна епідеміологія,біобезпека.

Член вченої ради НУОЗ України ім.П.Л.Шупика і медико-профілактичного та фармацевтичного  факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESMID) і Федерації Європейських мікробіологічних товариств(FEMS),експерт Європейської Ради з питань біотехнології, сертифікований фахівець з біобезпеки у біомедичних лабораторіях (Kansas State University, BRI. USA, 2016),член редакційної колегії та рецензент міжнародного наукового журналу “International  Journal of Microbiology and Biotechnology”(USA).Академік Української академії наук.

Нагороджений медаллю «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» (1986).

Благодатний Володимир Миколайович - кандидат медичних наук (1987), старший науковий співробітник (1987), доцент (2001), доцент кафедри.

Закінчив Ленінградський санітарно-гігіенічний медичний інститут у 1975 р. Працював педіатром в Білгородській області (1975-1976). З 1976 до 1986  працював у НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. (молодший науковий співробітник), з 1986 до 1991 -  у ЦНДЛ НМАПО імені П. Л. Шупика (старший науковий співробітник). З 1991 р. та по теперішній час – доцент кафедри.

Лікар - бактеріолог вищої категорії.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію:«Усовершенствование лабораторной диагностики коклюша и оценка противококлюшного иммунитета» за спеціальністю «мікробіологія».

Автор понад 100 наукових праць, 6 авторських свідоцтв на винахід. Вперше у світі отримав антитіла проти модифікованого іприту (1983).

Науковий напрямок: експериментальна мікробіологія, клінічна мікробіологія, мікроекологія людини.

Двічі нагороджений Подякою Ректора НМАПО імені П. Л. Шупика (2011, 2015).

Нікольська Олена Іванівна– кандидат медичних наук (1999), доцент (2007), доцент кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут ім. акад. О. О. Богомольця (нині - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (медико-профілактичний факультет) у 1991 р. З 1991 до 1994 працювала лікарем-бактеріологом у бактеріологічних лабораторіях  лікувально-профілактичних закладів МОЗ України. У 1999 р. закінчила цільову аспірантуру за спеціальністю мікробіологія при кафедрі мікробіології Київського інституту удосконалення лікарів. З 1999 року працювала асистентом, старшим викладачем кафедри, з 2004 року і по теперішній час – доцентом кафедри.

Лікар - бактеріолог вищої категорії.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення методичних підходів щодо оцінки мікробіоценозу кишечника та його корекції» за спеціальністю «мікробіологія» .

З 2001 до 2016 рр. працювала за сумісництвом завідувачем сектором інтернатури навчального відділу НМАПО імені П. Л. Шупика.

Автор понад 30 наукових праць, в т. ч., співавтор навчального посібника.

Науковий напрямок: експериментальна мікробіологія, клінічна мікробіологія, мікроекологія людини.

Нагороджена Почесною Грамотою МНС України (2008).

Іваненко Валерій Константинович – асистент кафедри

Закінчив  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (біологічний факультет)

Кандидат біологічних наук. Автор 20 наукових праць, в тому числі 2 у виданнях, що індексуються Scopus

Брудько Антоніна Петрівна – асистент кафедри

Закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (біологічний факультет, кафедра мікробіології).Закінчила аспірантуру в НДІ урології і нефрології АМН України.У 2006-2020 роках працювала завідуючою бактеріологічною лабораторією дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м.Києва. Є співавтором 10-ти  наукових робіт, у тому числі 1- у виданні,що індексується SCOPUS.