Search

Доктор медичних наук (1998), вчене звання доцента (2011), професор (2018). Працює на посаді завідувача кафедри з грудня 2019 року.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) у 1984 році (санітарно-гігієнічний факультет). Працював лікарем - епідеміологом у санітарно-епідеміологічних закладах районного, обласного і республіканського рівнів (1984-1991). У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Організація системи епідеміологічного нагляду у зоні дії ветеринарно-санітарного утилізаційного заводу» за спеціальністю «епідеміологія». У 1991-2000  роках працював старшим і провідним науковим співробітником лабораторії зоонозних інфекцій Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. У 1998 році захистив докторську дисертацію «Біологічні властивості збудників кампілобактеріозу, особливості епідеміологічного процесу та удосконалення методів лабораторної діагностики» за спеціальностями «мікробіологія» та «епідеміологія». З 2001 року працював на посаді професора кафедри. З грудня 2019 року-завідувач кафедри.Лікар - бактеріолог вищої категорії.

Кандидат медичних наук (1987), старший науковий співробітник (1987), доцент (2001), доцент кафедри.

Закінчив Ленінградський санітарно-гігіенічний медичний інститут у 1975 р. Працював педіатром в Білгородській області (1975-1976). З 1976 до 1986  працював у НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. (молодший науковий співробітник), з 1986 до 1991 -  у ЦНДЛ НМАПО імені П. Л. Шупика (старший науковий співробітник). З 1991 р. та по теперішній час – доцент кафедри.

Лікар - бактеріолог вищої категорії.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію:«Усовершенствование лабораторной диагностики коклюша и оценка противококлюшного иммунитета» за спеціальністю «мікробіологія».

Автор понад 100 наукових праць, 6 авторських свідоцтв на винахід. Вперше у світі отримав антитіла проти модифікованого іприту (1983).

Кандидат медичних наук (1999), доцент (2007), доцент кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут ім. акад. О. О. Богомольця (нині - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (медико-профілактичний факультет) у 1991 р. З 1991 до 1994 працювала лікарем-бактеріологом у бактеріологічних лабораторіях  лікувально-профілактичних закладів МОЗ України. У 1999 р. закінчила цільову аспірантуру за спеціальністю мікробіологія при кафедрі мікробіології Київського інституту удосконалення лікарів. З 1999 року працювала асистентом, старшим викладачем кафедри, з 2004 року і по теперішній час – доцентом кафедри.

Лікар - бактеріолог вищої категорії.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення методичних підходів щодо оцінки мікробіоценозу кишечника та його корекції» за спеціальністю «мікробіологія» .

Асистент кафедри

Закінчив  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (біологічний факультет)

Кандидат біологічних наук. Автор 20 наукових праць, в тому числі 2 у виданнях, що індексуються Scopus

Асистент кафедри.

Закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (біологічний факультет, кафедра мікробіології).Закінчила аспірантуру в НДІ урології і нефрології АМН України.У 2006-2020 роках працювала завідуючою бактеріологічною лабораторією дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м.Києва. Є співавтором 10-ти  наукових робіт, у тому числі 1- у виданні,що індексується SCOPUS.